دانشگاه آزاد حاجی آباد پرچم دار اقتصاد مقاومتی است/ لینک منبع خبر ندارد

دانشگاه آزاد حاجی آباد پرچم دار اقتصاد مقاومتی است/ لینک منبع خبر ندارد
فرماندار حاجی آباد از دانشگاه به عنوان مرکز تولید و تبیین ایده و علم یاد کرد و اظهار کرد: به جهت توجه به منویات مقام معظم رهبری و استفاده از ظرفیت نخبگان علمی و راه اندازی شرکت دانش بنیان در این واحد دانشگاهی، امروز دانشگاه آزاد اسلامی حاجی آباد پرچم دار اقتصاد مقاومتی است.

دانشگاه آزاد حاجی آباد پرچم دار اقتصاد مقاومتی است/ لینک منبع خبر ندارد

فرماندار حاجی آباد از دانشگاه به عنوان مرکز تولید و تبیین ایده و علم یاد کرد و اظهار کرد: به جهت توجه به منویات مقام معظم رهبری و استفاده از ظرفیت نخبگان علمی و راه اندازی شرکت دانش بنیان در این واحد دانشگاهی، امروز دانشگاه آزاد اسلامی حاجی آباد پرچم دار اقتصاد مقاومتی است.
دانشگاه آزاد حاجی آباد پرچم دار اقتصاد مقاومتی است/ لینک منبع خبر ندارد

فروش بک لینک