خدمات دانشگاه آزاد اسلامی درتولید علم قابل تقدیر است

خدمات دانشگاه آزاد اسلامی درتولید علم قابل تقدیر است

ساری ـ خبرنگار اطلاعات: خدمات دانشگاه آزاد اسلامی در تولید علم و تحقق اقتصاد مقاومتی قابل تقدیر است.
استاندار مازندران در جمع رؤسای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی کشور در ساری با اعلام این مطلب افزود: توسعه یافتگی بدون پژوهش وتحقیق و کارآفرینی ممکن نیست و دانشگاه مهمترین نقش را در دستیابی به این توسعه دارد. ربیع فلاح با بیان این که مازندران مهد علم و دانش است، افزود: از ۱۰۰ اختراع ثبت شده ملی از سوی باشگاه های پژوهشگران جوان و نخبگان کشور، ۱۷ اختراع مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی …

cars

فانتزی