اقدام دانشگاه آزاد در نگهداشت نخبگان بزرگترین خدمت به کشور است

اقدام دانشگاه آزاد در نگهداشت نخبگان بزرگترین خدمت به کشور است
مدیرکل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی اقدام این دانشگاه در توجه، حمایت و جذب نبخگان را بزرگترین خدمت به کشور دانست.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، دکتر داود ثمری در این مراسم از حضور دکتر علی اکبر ولایتی رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی و سایرین برای شرکت در مراسم استقبال از قهرمانان رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی تشکر کرد و گفت: «در طول 5 سال گذشته این تنها برنامه ای است که با این شکوه توسط دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود و همین نشان می دهد که دکتر ولایتی چقدر اهمیت زیادی برای نخبگان قائل است.»
مدیرکل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: «مسابقات جهانی رباتیک شاید بزرگترین رویداد جهانی است که بیش از 50 کشور دنیا در آن حضور جدی دارند. تیم دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این دوره مانند دوره های گذشته حضور جدی و موثری داشت.»
او افزود: «برای ما مسرت بخش است که در کشور ژاپن به تیم دانشگاه آزاد اسلامی توجه زیادی می شد، دکتر موسی خانی برای این بالندگی تلاش بسیاری کرده اند و مطمئنا همه ما باید از امشب تلاش هایمان را مضاعف …

اقدام دانشگاه آزاد در نگهداشت نخبگان بزرگترین خدمت به کشور است

مدیرکل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی اقدام این دانشگاه در توجه، حمایت و جذب نبخگان را بزرگترین خدمت به کشور دانست.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، دکتر داود ثمری در این مراسم از حضور دکتر علی اکبر ولایتی رئیس هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی و سایرین برای شرکت در مراسم استقبال از قهرمانان رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی تشکر کرد و گفت: «در طول 5 سال گذشته این تنها برنامه ای است که با این شکوه توسط دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود و همین نشان می دهد که دکتر ولایتی چقدر اهمیت زیادی برای نخبگان قائل است.»
مدیرکل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: «مسابقات جهانی رباتیک شاید بزرگترین رویداد جهانی است که بیش از 50 کشور دنیا در آن حضور جدی دارند. تیم دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این دوره مانند دوره های گذشته حضور جدی و موثری داشت.»
او افزود: «برای ما مسرت بخش است که در کشور ژاپن به تیم دانشگاه آزاد اسلامی توجه زیادی می شد، دکتر موسی خانی برای این بالندگی تلاش بسیاری کرده اند و مطمئنا همه ما باید از امشب تلاش هایمان را مضاعف …
اقدام دانشگاه آزاد در نگهداشت نخبگان بزرگترین خدمت به کشور است

خدمات دانشگاه آزاد اسلامی درتولید علم قابل تقدیر است

خدمات دانشگاه آزاد اسلامی درتولید علم قابل تقدیر است

ساری ـ خبرنگار اطلاعات: خدمات دانشگاه آزاد اسلامی در تولید علم و تحقق اقتصاد مقاومتی قابل تقدیر است.
استاندار مازندران در جمع رؤسای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی کشور در ساری با اعلام این مطلب افزود: توسعه یافتگی بدون پژوهش وتحقیق و کارآفرینی ممکن نیست و دانشگاه مهمترین نقش را در دستیابی به این توسعه دارد. ربیع فلاح با بیان این که مازندران مهد علم و دانش است، افزود: از ۱۰۰ اختراع ثبت شده ملی از سوی باشگاه های پژوهشگران جوان و نخبگان کشور، ۱۷ اختراع مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی …

cars

فانتزی