دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج میزبان نخبگان قرآنی استان البرز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج میزبان نخبگان قرآنی استان البرز
به همت کانون قرآن و عترت و معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، محفل انس با قرآن سه شنبه 8 آبان ماه سال جاری در واحد کرج برگزار می شود.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج میزبان نخبگان قرآنی استان البرز

به همت کانون قرآن و عترت و معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، محفل انس با قرآن سه شنبه 8 آبان ماه سال جاری در واحد کرج برگزار می شود.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج میزبان نخبگان قرآنی استان البرز