آرامش داخل کشور را مرهون مدافعان حرم هستیم/دشمن با روشهای بیولوژیکی باعث از بین بردن نخبگان کشورمان شده است

آرامش داخل کشور را مرهون مدافعان حرم هستیم/دشمن با روشهای بیولوژیکی باعث از بین بردن نخبگان کشورمان شده است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از خاتم، پایگاه ام هانی حوزه نرجس،بسیجیان حلقه های صالحین خود را به اردوی یک روزه ،پارک کوثر مهریز،برد.
در این اردو “کوهپایه نژاد” در خصوص انقلاب گفت: انقلاب آسان بدست نیامده است،خون ها ی زیادی به پای این انقلاب ریخته شده،امام راحل دوریها و زندانهای زیادی برای این انقلاب کشیده است،مادرانی بودند که چندین فرزند خود را در سالهای انقلاب به میدان فرستادند و بلافاصله بعد از به پیروزی رسیدن این انقلاب جنگ هشت ساله را داشتیم.
کوهپایه نژاد ادامه داد:الان شماها فرزند …

آرامش داخل کشور را مرهون مدافعان حرم هستیم/دشمن با روشهای بیولوژیکی باعث از بین بردن نخبگان کشورمان شده است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری بسیج از خاتم، پایگاه ام هانی حوزه نرجس،بسیجیان حلقه های صالحین خود را به اردوی یک روزه ،پارک کوثر مهریز،برد.
در این اردو “کوهپایه نژاد” در خصوص انقلاب گفت: انقلاب آسان بدست نیامده است،خون ها ی زیادی به پای این انقلاب ریخته شده،امام راحل دوریها و زندانهای زیادی برای این انقلاب کشیده است،مادرانی بودند که چندین فرزند خود را در سالهای انقلاب به میدان فرستادند و بلافاصله بعد از به پیروزی رسیدن این انقلاب جنگ هشت ساله را داشتیم.
کوهپایه نژاد ادامه داد:الان شماها فرزند …
آرامش داخل کشور را مرهون مدافعان حرم هستیم/دشمن با روشهای بیولوژیکی باعث از بین بردن نخبگان کشورمان شده است

موزیک سرا