آخرین مهلت ارسال مدارک برای دریافت جوایز تحصیلی

آخرین مهلت ارسال مدارک برای دریافت جوایز تحصیلی
خبرنامه دانشجویان ایران: دانشجویان استعدادهای برتر دانشگاه های کشور برای دریافت جوایز تحصیلی تا ۱۵ مردادماه مهلت دارند مدارک خود را به بنیاد ملی نخبگان ارسال کنند.
به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، به نقل از مهر، بنیاد ملی نخبگان برای حمایت از استعدادهای برتر دانشگاه های کشور هر ساله جوایز تحصیلی مختلفی به نفرات منتخب متقاضیان استفاده از این تسهیلات اعطا می کند.
با توجه به محدودیت ظرفیت استفاده از این تسهیلات در مقاطع تحصیلی مختلف، لازم است متقاضیانی که از حداقل شرایط استفاده از …

آخرین مهلت ارسال مدارک برای دریافت جوایز تحصیلی

خبرنامه دانشجویان ایران: دانشجویان استعدادهای برتر دانشگاه های کشور برای دریافت جوایز تحصیلی تا ۱۵ مردادماه مهلت دارند مدارک خود را به بنیاد ملی نخبگان ارسال کنند.
به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، به نقل از مهر، بنیاد ملی نخبگان برای حمایت از استعدادهای برتر دانشگاه های کشور هر ساله جوایز تحصیلی مختلفی به نفرات منتخب متقاضیان استفاده از این تسهیلات اعطا می کند.
با توجه به محدودیت ظرفیت استفاده از این تسهیلات در مقاطع تحصیلی مختلف، لازم است متقاضیانی که از حداقل شرایط استفاده از …
آخرین مهلت ارسال مدارک برای دریافت جوایز تحصیلی

فروش بک لینک

میهن دانلود