پیشرفت و آبادانی در گرو توجه به نخبگان(گزارش روز)

پیشرفت و آبادانی در گرو توجه به نخبگان(گزارش روز)
فریده شریفی
در بیانات رهبر معظم انقلاب، نخبگان صرفاً به معنای اشخاص معروف، صاحب منصبان و امثال این ها نیست بلکه ایشان معتقدند که باید فضای علمی در کشور ایجاد شود که جوانان اهل فهم و بصیرت، خود را دارای یک وظیفه اساسی و مهم بدانند و اینگونه نباشد که تا وقتی فرد مسئولیت مشخصی ندارد احساس مسئولیت نکند.
با این نگاه، رهبر فرزانه انقلاب، نخبگان را به معنای صاحبان فهم و کسانی می دانند که اهل وظیفه و مسئولیت هستند و مأمور به رصد مشکلات و موانع و آگاه کننده عامه مردم می باشند با توجه به این مسئله باید دید که …

پیشرفت و آبادانی در گرو توجه به نخبگان(گزارش روز)

فریده شریفی
در بیانات رهبر معظم انقلاب، نخبگان صرفاً به معنای اشخاص معروف، صاحب منصبان و امثال این ها نیست بلکه ایشان معتقدند که باید فضای علمی در کشور ایجاد شود که جوانان اهل فهم و بصیرت، خود را دارای یک وظیفه اساسی و مهم بدانند و اینگونه نباشد که تا وقتی فرد مسئولیت مشخصی ندارد احساس مسئولیت نکند.
با این نگاه، رهبر فرزانه انقلاب، نخبگان را به معنای صاحبان فهم و کسانی می دانند که اهل وظیفه و مسئولیت هستند و مأمور به رصد مشکلات و موانع و آگاه کننده عامه مردم می باشند با توجه به این مسئله باید دید که …
پیشرفت و آبادانی در گرو توجه به نخبگان(گزارش روز)

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 6

car