نخبگان ، افتخارات منطقه و شهرستان کاشان هستند

نخبگان ، افتخارات منطقه و شهرستان کاشان هستند
معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری کاشان در دیدار «معین علی مددی» قاری برجسته قرآن مجید و نخبه فرهنگی کشور گفت: نخبگان در حوزه های مختلف آبروی و افتخار شهرستان و منطقه کاشان می باشند و می توان از فرصت های ایجاد شده برای معرفی بیش از پیش ظرفیت های فرهنگی ، معنوی و مذهبی استفاده نمود.

نخبگان ، افتخارات منطقه و شهرستان کاشان هستند

معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری کاشان در دیدار «معین علی مددی» قاری برجسته قرآن مجید و نخبه فرهنگی کشور گفت: نخبگان در حوزه های مختلف آبروی و افتخار شهرستان و منطقه کاشان می باشند و می توان از فرصت های ایجاد شده برای معرفی بیش از پیش ظرفیت های فرهنگی ، معنوی و مذهبی استفاده نمود.
نخبگان ، افتخارات منطقه و شهرستان کاشان هستند

بک لینک رنک 3