سوال «خبرگزاری بسیج» از سخنگوی وزارت خارجه درباره پایه های سست حقوقی برجام و دیپلماسی التماس

سوال «خبرگزاری بسیج» از سخنگوی وزارت خارجه درباره پایه های سست حقوقی برجام و دیپلماسی التماس
جابری انصاری در پاسخ به سؤال خبرگزاری بسیج درباره ابراز فشار و ضمانت اجرا برای اجرای برجام توسط طرف های مقابل ایران، عنوان کرد: آنچه در روابط و سیاست بین المللی وجود دارد با آرزوی ملت ها و نخبگان، فاصله دارد و همچنان توافقات بین المللی از میزان ضمانت های حقوق داخلی برخوردار نیست.

سوال «خبرگزاری بسیج» از سخنگوی وزارت خارجه درباره پایه های سست حقوقی برجام و دیپلماسی التماس

جابری انصاری در پاسخ به سؤال خبرگزاری بسیج درباره ابراز فشار و ضمانت اجرا برای اجرای برجام توسط طرف های مقابل ایران، عنوان کرد: آنچه در روابط و سیاست بین المللی وجود دارد با آرزوی ملت ها و نخبگان، فاصله دارد و همچنان توافقات بین المللی از میزان ضمانت های حقوق داخلی برخوردار نیست.
سوال «خبرگزاری بسیج» از سخنگوی وزارت خارجه درباره پایه های سست حقوقی برجام و دیپلماسی التماس

بک لینک قوی

بازی

ورزش در اخلاق و رعایت حقوق دیگران نقش تاثیرگذاری دارد

ورزش در اخلاق و رعایت حقوق دیگران نقش تاثیرگذاری دارد

قائمشهر-عضوشورای مرکزی مجمع عالی نخبگان استان مازندران اظهار کرد:برنامه های تربیت بدنی امکان و شرایطی دارد که شخصیت و ماهیت افراد را بروز می دهد و آشکار می شود.

اس ام اس جدید

پسورد نود