چرا راهپیمایی اربعین اوج گرفته و راهیان نور فرود داشته است؟!/ ضرورت ورود نخبگان فرهنگی-ورزشی به راهیان نور

چرا راهپیمایی اربعین اوج گرفته و راهیان نور فرود داشته است؟!/ ضرورت ورود نخبگان فرهنگی-ورزشی به راهیان نور
دریچه آخرین مطلب – دریچه گزارش مدیر موسسه روایت سیره شهدا مطرح کرد: چرا راهپیمایی اربعین اوج گرفته و راهیان نور فرود داشته است؟!/ ضرورت ورود نخبگان فرهنگی-ورزشی به راهیان نور ارسال زمان بندی شده:  شنبه, 25 آذر, 1396 – 17:00 حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری گفت: منتظر مسؤولان نباشیم، از خود بپرسیم راهیان نور مردمی بوده، اربعین هم مردمی بوده، آسیب شناسی کنیم که چرا راهپیمایی اربعین اوج گرفته و راهیان نور فرود داشته است. حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری گفت: منتظر مسؤولان نباشیم، از خود بپرسیم راهیان نور مردمی بوده، اربعین هم مردمی بوده، آسیب شناسی کنیم که چرا راهپیمایی اربعین اوج گرفته و راهیان نور فرود داشته است.

چرا راهپیمایی اربعین اوج گرفته و راهیان نور فرود داشته است؟!/ ضرورت ورود نخبگان فرهنگی-ورزشی به راهیان نور

دریچه آخرین مطلب – دریچه گزارش مدیر موسسه روایت سیره شهدا مطرح کرد: چرا راهپیمایی اربعین اوج گرفته و راهیان نور فرود داشته است؟!/ ضرورت ورود نخبگان فرهنگی-ورزشی به راهیان نور ارسال زمان بندی شده:  شنبه, 25 آذر, 1396 – 17:00 حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری گفت: منتظر مسؤولان نباشیم، از خود بپرسیم راهیان نور مردمی بوده، اربعین هم مردمی بوده، آسیب شناسی کنیم که چرا راهپیمایی اربعین اوج گرفته و راهیان نور فرود داشته است. حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری گفت: منتظر مسؤولان نباشیم، از خود بپرسیم راهیان نور مردمی بوده، اربعین هم مردمی بوده، آسیب شناسی کنیم که چرا راهپیمایی اربعین اوج گرفته و راهیان نور فرود داشته است.
چرا راهپیمایی اربعین اوج گرفته و راهیان نور فرود داشته است؟!/ ضرورت ورود نخبگان فرهنگی-ورزشی به راهیان نور

ناصری:سازمان اصلی رأی روحانی از رأی به او پشیمان نیست/ تیم رسانه ای روحانی هنوز یک برنامه منسجم برای افکار عمومی تصویب نکرده است

ناصری:سازمان اصلی رأی روحانی از رأی به او پشیمان نیست/ تیم رسانه ای روحانی هنوز یک برنامه منسجم برای افکار عمومی تصویب نکرده است
بخشی از جامعه رأی نخبگان، کنشگران، شخصیت های تحصیل کرده، رسانه ای و گروه های مرجع هستند، که فراز و نشیب دولت را می دانند و نسبت زمانی وعده انتخاباتی با تحقق آن را خوب درک می کنند و می دانند که این کارها ممکن است کار یکی دو روز و حتی یک سال نباشد و اما بخشی از این جامعه رأی همان جامعه احساسی و هیجان زده ما هستند که با توجه به بحران هایی مثل اشتغال، تورم و رکود دارند خیلی انتظار می کشند که وعده های انتخاباتی زود جواب دهد.

ناصری:سازمان اصلی رأی روحانی از رأی به او پشیمان نیست/ تیم رسانه ای روحانی هنوز یک برنامه منسجم برای افکار عمومی تصویب نکرده است

بخشی از جامعه رأی نخبگان، کنشگران، شخصیت های تحصیل کرده، رسانه ای و گروه های مرجع هستند، که فراز و نشیب دولت را می دانند و نسبت زمانی وعده انتخاباتی با تحقق آن را خوب درک می کنند و می دانند که این کارها ممکن است کار یکی دو روز و حتی یک سال نباشد و اما بخشی از این جامعه رأی همان جامعه احساسی و هیجان زده ما هستند که با توجه به بحران هایی مثل اشتغال، تورم و رکود دارند خیلی انتظار می کشند که وعده های انتخاباتی زود جواب دهد.
ناصری:سازمان اصلی رأی روحانی از رأی به او پشیمان نیست/ تیم رسانه ای روحانی هنوز یک برنامه منسجم برای افکار عمومی تصویب نکرده است

خانه نخبگان با هدف حمایت از فعالان عرصه علمی توسط سپاه راه اندازی شد

خانه نخبگان با هدف حمایت از فعالان عرصه علمی توسط سپاه راه اندازی شد
فرمانده سپاه کوثر گفت: ظرفیت های بخش خصوصی و دولت برای توسعه پژوهش و فناوری استفاده شود.

خانه نخبگان با هدف حمایت از فعالان عرصه علمی توسط سپاه راه اندازی شد

فرمانده سپاه کوثر گفت: ظرفیت های بخش خصوصی و دولت برای توسعه پژوهش و فناوری استفاده شود.
خانه نخبگان با هدف حمایت از فعالان عرصه علمی توسط سپاه راه اندازی شد

شهردار منطقه 17 عنوان کرد: اعلام آمادگی مدیریت شهری برای دریافت پیشنهادهای شهرداران مدارس

شهردار منطقه 17 عنوان کرد: اعلام آمادگی مدیریت شهری برای دریافت پیشنهادهای شهرداران مدارس
شهرداران مدارس منتخب منطقه 17 تهران در دیدار با امیر محسنی پیشنهاداتی در خصوص بهبود فعالیتهای شهری ارائه کردند که مورد استقبال شهردار قرار گرفت و نوید آغاز دور جدیدی از فعالیتهای داوطلبانه در شهر را داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 17، امیر محسنی در روزهای پایانی فصل پاییز، میزبان شهرداران مدارس این منطقه بود که در آبان ماه با رای مستقیم دانش آموزان به عنوان شهردار انتخاب شدند.
امیر محسنی با اشاره به فعالیت داوطلبانه شهرداران مدارس گفت: شما دانش آموزان موفقی هستید که شهر، مدیریت و توسعه پایدار آن برای تان اهمیت دارد و این خیلی رخداد خوب و قابل توجهی ست که شما با فعالیتی داوطلبانه و با هدف بهبود شرایط محیط زندگی و تحصیلتان پای کار آمدید و می خواهید در نخستین گامهای فعالیتتان، به عنوان شهردار مدرسه به مدیریت شهر کوچک مدرسه تان بپردازید.
شهردار منطقه 17 با استقبال از پیشنهادهای دانش آموزی گفت: مدیریت شهری منطقه 17 با افتخار اعلام آمادگی می کند و ما برای شنیدن و به کار بستن پیشنهادات خرد و کلان آینده سازان و نخبگان این منطقه حاضریم. و امیدواریم که بتوانیم این پیشنهادات را در …

شهردار منطقه 17 عنوان کرد: اعلام آمادگی مدیریت شهری برای دریافت پیشنهادهای شهرداران مدارس

شهرداران مدارس منتخب منطقه 17 تهران در دیدار با امیر محسنی پیشنهاداتی در خصوص بهبود فعالیتهای شهری ارائه کردند که مورد استقبال شهردار قرار گرفت و نوید آغاز دور جدیدی از فعالیتهای داوطلبانه در شهر را داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 17، امیر محسنی در روزهای پایانی فصل پاییز، میزبان شهرداران مدارس این منطقه بود که در آبان ماه با رای مستقیم دانش آموزان به عنوان شهردار انتخاب شدند.
امیر محسنی با اشاره به فعالیت داوطلبانه شهرداران مدارس گفت: شما دانش آموزان موفقی هستید که شهر، مدیریت و توسعه پایدار آن برای تان اهمیت دارد و این خیلی رخداد خوب و قابل توجهی ست که شما با فعالیتی داوطلبانه و با هدف بهبود شرایط محیط زندگی و تحصیلتان پای کار آمدید و می خواهید در نخستین گامهای فعالیتتان، به عنوان شهردار مدرسه به مدیریت شهر کوچک مدرسه تان بپردازید.
شهردار منطقه 17 با استقبال از پیشنهادهای دانش آموزی گفت: مدیریت شهری منطقه 17 با افتخار اعلام آمادگی می کند و ما برای شنیدن و به کار بستن پیشنهادات خرد و کلان آینده سازان و نخبگان این منطقه حاضریم. و امیدواریم که بتوانیم این پیشنهادات را در …
شهردار منطقه 17 عنوان کرد: اعلام آمادگی مدیریت شهری برای دریافت پیشنهادهای شهرداران مدارس

توسعۀ آمرانۀ الیت نوساز

توسعۀ آمرانۀ الیت نوساز
ازآنجاکه از منظر الیت نوساز، اصول توسعه ثابت اند و نیازی به بحث دربارۀ موضوعاتی نظیر لزوم توسعه، چیستی اصول توسعه، و… نیست و فقط بحث در راهبردهای انطباق است، لذا نخبگان فکری در اندیشۀ این استاد دانشگاه از درجۀ اهمیت دوم برخوردار است.

توسعۀ آمرانۀ الیت نوساز

ازآنجاکه از منظر الیت نوساز، اصول توسعه ثابت اند و نیازی به بحث دربارۀ موضوعاتی نظیر لزوم توسعه، چیستی اصول توسعه، و… نیست و فقط بحث در راهبردهای انطباق است، لذا نخبگان فکری در اندیشۀ این استاد دانشگاه از درجۀ اهمیت دوم برخوردار است.
توسعۀ آمرانۀ الیت نوساز

آغاز ثبت نام بیست ونهمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید مازندران

آغاز ثبت نام بیست ونهمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید مازندران
مازندران آنلاین – مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از آغاز ثبت نام بیست ونهمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید مازندران خبر داد.
به گزارش ایسنا مازندران، ابوعلی مهدی زاده در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با برگزاری جشنواره های امتنان از کارگران، گروه های کار و واحدهای نمونه و انتخاب از کارگران خلاق و مبتکر در سطح استان، به دنبال رشد و شکوفایی و بالندگی هر چه بیشتر نیروی انسانی و بروز استعدادها و خلاقیت آنان در محیط کار و تولید هستیم.
وی افزود: در بسیاری از موارد شاهد صرفه جویی ارزی و ریالی بوده ایم و این مهم با توسعه اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ و ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺸﻮر ﮔﺎم ﻫﺎی اﺳﺘﻮاری را ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﺘﻘﻼل کشور ﻓﺮاﻫﻢ کرده است.
مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران خاطرنشان کرد: اکنون ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال در ﺻﺪد اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﻴﺴﺖ و نهمین ﺟﺸﻨﻮاره اﻣﺘﻨﺎن از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺎر و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
مهدی زاده با اشاره به آغاز ثبت نام در این جشنواره افزود: ثبت نام بیست ونهمین جشنواره امتنان از کارگران و گروه های کار و واحدهای نمونه مازندران …

آغاز ثبت نام بیست ونهمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید مازندران

مازندران آنلاین – مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از آغاز ثبت نام بیست ونهمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید مازندران خبر داد.
به گزارش ایسنا مازندران، ابوعلی مهدی زاده در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با برگزاری جشنواره های امتنان از کارگران، گروه های کار و واحدهای نمونه و انتخاب از کارگران خلاق و مبتکر در سطح استان، به دنبال رشد و شکوفایی و بالندگی هر چه بیشتر نیروی انسانی و بروز استعدادها و خلاقیت آنان در محیط کار و تولید هستیم.
وی افزود: در بسیاری از موارد شاهد صرفه جویی ارزی و ریالی بوده ایم و این مهم با توسعه اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ و ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺸﻮر ﮔﺎم ﻫﺎی اﺳﺘﻮاری را ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﺘﻘﻼل کشور ﻓﺮاﻫﻢ کرده است.
مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران خاطرنشان کرد: اکنون ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال در ﺻﺪد اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﻴﺴﺖ و نهمین ﺟﺸﻨﻮاره اﻣﺘﻨﺎن از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺎر و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
مهدی زاده با اشاره به آغاز ثبت نام در این جشنواره افزود: ثبت نام بیست ونهمین جشنواره امتنان از کارگران و گروه های کار و واحدهای نمونه مازندران …
آغاز ثبت نام بیست ونهمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید مازندران

شاخص­ های علم، فناوری و نوآوری بررسی شد

شاخص­ های علم، فناوری و نوآوری بررسی شد
در هفتاد و چهارمین جلسه کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه شاخص­ های علم و فناوری و نوآوری بررسی شد.

شاخص­ های علم، فناوری و نوآوری بررسی شد

در هفتاد و چهارمین جلسه کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه شاخص­ های علم و فناوری و نوآوری بررسی شد.
شاخص­ های علم، فناوری و نوآوری بررسی شد

بازگشت نخبگان جیرفتی از مسابقات بین المللی چرتکه

بازگشت نخبگان جیرفتی از مسابقات بین المللی چرتکه
نونهالان نخبه جیرفتی با کسب مقام دوم در مسابقات بین المللی محاسبات ذهنی ریاضی کشور (چرتکه)مالزی به ایران بازگشتند.

بازگشت نخبگان جیرفتی از مسابقات بین المللی چرتکه

نونهالان نخبه جیرفتی با کسب مقام دوم در مسابقات بین المللی محاسبات ذهنی ریاضی کشور (چرتکه)مالزی به ایران بازگشتند.
بازگشت نخبگان جیرفتی از مسابقات بین المللی چرتکه

ضرورت حفظ و حراست از نخبگان اقتصادی

ضرورت حفظ و حراست از نخبگان اقتصادی
کامل یعقوبی گفت: نخبگان اقتصادی نقش موثری را در کارآفرینی اقتصادی دارند لذا باید الزامات لازم جهت حفظ و حراست نخبگان اقتصادی شکل بگیرد.

ضرورت حفظ و حراست از نخبگان اقتصادی

کامل یعقوبی گفت: نخبگان اقتصادی نقش موثری را در کارآفرینی اقتصادی دارند لذا باید الزامات لازم جهت حفظ و حراست نخبگان اقتصادی شکل بگیرد.
ضرورت حفظ و حراست از نخبگان اقتصادی

نماینده ولی فقیه در سپاه: نفوذ، نخستین نقطه تمرکز دشمنان است

نماینده ولی فقیه در سپاه: نفوذ، نخستین نقطه تمرکز دشمنان است
نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: نفوذ نخستین نقطه تمرکز دشمنان است.به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، حجت الاسلام والمسلمین علی سعیدی در آیین افتتاح رسمی خبرگزاری حوزه در استان سمنان به بیان مهم ترین تهدیداتی که متوجه انقلاب اسلامی ایران پرداخت و اظهار کرد: نفوذ نخستین نقطه تمرکز دشمنان است و تغییر محاسبات و استحاله نظام را نیز در مراحل بعدی دنبال می کنند و تصرف در اندیشه و ادراک سیاسیون و نخبگان و دولتمردان و سپس تصرف ادراک فرهنگی مردم و تغییر جهت آرمان های مردم از اهداف دشمنان در پروژه نفوذ است.وی با تأکید بر بصیرت افزایی و ارتقای سطح بینش مردم و نقش حوزه های علمیه در این راستا تصریح کرد: در حال حاضر دو تهدید متوجه انقلاب اسلامی ایران است که یکی تهدید سخت نیابتی و دیگری تهدید نرم مستقیم است.وی افزود: استکبار در جهت مقابله با انقلاب اسلامی ایران در یک مقطع از زمان جنگ سخت مستقیم را آغاز کرد؛ جنگ بالکان، جنگ اول و دوم عراق و جنگ افغانستان و این حرکت مستقیم آمریکا بود که پیامدهای زیادی برای آمریکایی ها داشت و از این راهبرد بهره ای نبردند.نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: آمریکا از سال 2008 …

نماینده ولی فقیه در سپاه: نفوذ، نخستین نقطه تمرکز دشمنان است

نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: نفوذ نخستین نقطه تمرکز دشمنان است.به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، حجت الاسلام والمسلمین علی سعیدی در آیین افتتاح رسمی خبرگزاری حوزه در استان سمنان به بیان مهم ترین تهدیداتی که متوجه انقلاب اسلامی ایران پرداخت و اظهار کرد: نفوذ نخستین نقطه تمرکز دشمنان است و تغییر محاسبات و استحاله نظام را نیز در مراحل بعدی دنبال می کنند و تصرف در اندیشه و ادراک سیاسیون و نخبگان و دولتمردان و سپس تصرف ادراک فرهنگی مردم و تغییر جهت آرمان های مردم از اهداف دشمنان در پروژه نفوذ است.وی با تأکید بر بصیرت افزایی و ارتقای سطح بینش مردم و نقش حوزه های علمیه در این راستا تصریح کرد: در حال حاضر دو تهدید متوجه انقلاب اسلامی ایران است که یکی تهدید سخت نیابتی و دیگری تهدید نرم مستقیم است.وی افزود: استکبار در جهت مقابله با انقلاب اسلامی ایران در یک مقطع از زمان جنگ سخت مستقیم را آغاز کرد؛ جنگ بالکان، جنگ اول و دوم عراق و جنگ افغانستان و این حرکت مستقیم آمریکا بود که پیامدهای زیادی برای آمریکایی ها داشت و از این راهبرد بهره ای نبردند.نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: آمریکا از سال 2008 …
نماینده ولی فقیه در سپاه: نفوذ، نخستین نقطه تمرکز دشمنان است