مشارکت نخبگان کشور در تصمیم سازی های ملی و بین المللی

مشارکت نخبگان کشور در تصمیم سازی های ملی و بین المللی
معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای عملکرد آموزشی این سازمان در سال جاری را بیش از هدف گذاری پیش بینی شده اعلام کرد و گفت: امروز دنیا بر آموزشهای مهارتی متمرکز شده و اگر می خواهیم اقتصاد در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گیرد باید به سمت اقتصاد مهارت بنیان حرکت کنیم.

مشارکت نخبگان کشور در تصمیم سازی های ملی و بین المللی

معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای عملکرد آموزشی این سازمان در سال جاری را بیش از هدف گذاری پیش بینی شده اعلام کرد و گفت: امروز دنیا بر آموزشهای مهارتی متمرکز شده و اگر می خواهیم اقتصاد در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گیرد باید به سمت اقتصاد مهارت بنیان حرکت کنیم.
مشارکت نخبگان کشور در تصمیم سازی های ملی و بین المللی

مدرک تحصیلی به تنهایی نمی تواند جامعه را نجات دهد

مدرک تحصیلی به تنهایی نمی تواند جامعه را نجات دهد
استاد حوزه علمیه گفت: مدرک تحصیلی به تنهایی نمی تواند جامعه را نجات دهد.به گزارش خبرگزاری فارس از فیروزکوه آیت الله عبدالله جوادی آملی در دیدار اعضای کمیسیون دائمی هیئت امنا، مدیران ارشد و اعضای فعال باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، از خدمات دانشگاه آزاد اسلامی تقدیر کرد و گفت: دانشگاه و حوزه باید اخلاق محور و انسان ساز باشد.وی تصریح کرد: تولید علم و دانش و مدرک تحصیلی به تنهایی نمی تواند جامعه را نجات دهد و اگر نه با این شتاب در پیشرفت و تکنولوژی نباید جرم و فساد به این سطح در دنیا ظهور و حضور داشته باشد.وی ضمن تبریک دهه کرامت و میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) گفت: امروز به برکت تربت حضرت معصومه (س) در قم، این شهر قلب تپنده جهان اسلام است؛ اندیشه اسلامی از این شهر به دنیا صادر می شود و این ها برکت حقیقی و کرامت آن وجود معصوم است.

مدرک تحصیلی به تنهایی نمی تواند جامعه را نجات دهد

استاد حوزه علمیه گفت: مدرک تحصیلی به تنهایی نمی تواند جامعه را نجات دهد.به گزارش خبرگزاری فارس از فیروزکوه آیت الله عبدالله جوادی آملی در دیدار اعضای کمیسیون دائمی هیئت امنا، مدیران ارشد و اعضای فعال باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، از خدمات دانشگاه آزاد اسلامی تقدیر کرد و گفت: دانشگاه و حوزه باید اخلاق محور و انسان ساز باشد.وی تصریح کرد: تولید علم و دانش و مدرک تحصیلی به تنهایی نمی تواند جامعه را نجات دهد و اگر نه با این شتاب در پیشرفت و تکنولوژی نباید جرم و فساد به این سطح در دنیا ظهور و حضور داشته باشد.وی ضمن تبریک دهه کرامت و میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) گفت: امروز به برکت تربت حضرت معصومه (س) در قم، این شهر قلب تپنده جهان اسلام است؛ اندیشه اسلامی از این شهر به دنیا صادر می شود و این ها برکت حقیقی و کرامت آن وجود معصوم است.
مدرک تحصیلی به تنهایی نمی تواند جامعه را نجات دهد

دستگاه خط بریل، آرزوی دختر دانشجوی نابینای همدانی

دستگاه خط بریل، آرزوی دختر دانشجوی نابینای همدانی
همدان – ایرنا – رئیس بنیاد نخبگان استان همدان گفت: دختر نابینا و ناشنوای دارنده رتبه 2 رقمی دانشگاه و مسلط به زبان ایتالیایی در همدان از داشتن دستگاه بریل محروم است.

دستگاه خط بریل، آرزوی دختر دانشجوی نابینای همدانی

همدان – ایرنا – رئیس بنیاد نخبگان استان همدان گفت: دختر نابینا و ناشنوای دارنده رتبه 2 رقمی دانشگاه و مسلط به زبان ایتالیایی در همدان از داشتن دستگاه بریل محروم است.
دستگاه خط بریل، آرزوی دختر دانشجوی نابینای همدانی

سیاست بکارگیری نیروهای اهل سنت در دولت دوازدهم نیز تداوم خواهد یافت

سیاست بکارگیری نیروهای اهل سنت در دولت دوازدهم نیز تداوم خواهد یافت
بندرعباس- ایرنا- مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: سیاست بکارگیری نیروهای اهل سنت در دولت دوازدهم نیز تداوم خواهد یافت تا در راستای توسعه و پیشرفت کشور از ظرفیت نخبگان اهل سنت بهره ببریم.

سیاست بکارگیری نیروهای اهل سنت در دولت دوازدهم نیز تداوم خواهد یافت

بندرعباس- ایرنا- مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: سیاست بکارگیری نیروهای اهل سنت در دولت دوازدهم نیز تداوم خواهد یافت تا در راستای توسعه و پیشرفت کشور از ظرفیت نخبگان اهل سنت بهره ببریم.
سیاست بکارگیری نیروهای اهل سنت در دولت دوازدهم نیز تداوم خواهد یافت