۷ اختراع جدید ایرانی ثبت بین المللی می شود

۷ اختراع جدید ایرانی ثبت بین المللی می شود
کارگروه ثبت اختراعات صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی به تازگی ثبت بین المللی هفت اختراع را تصویب کرد تا این اختراعات به زودی برای ثبت بین المللی وارد مرحله اجرایی سازی شوند.

 صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی در کارگروه ثبت اختراعات از ثبت بین المللی ابداعات حمایت می کند؛ در این راستا نیز تاکنون 61 اختراع از پژوهشگران ایرانی با حمایت صندوق ثبت بین المللی شده است.

در آخرین جلسه این کارگروه نیز از میان 39 اختراع ارسال شده، حمایت از هفت اختراع برای ثبت بین المللی تصویب شد همچنین 11 اختراع برای داوری مجدد ارسال شدند.

از مزایای ثبت اختراع، عدم افشای نتایج با ارزش حاصل از تحقیقات شرکتهای دانش بنیان یا پایان نامه های دانشجویی در قالب مقاله و کمک به تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی پژوهشگران و نخبگان علمی و صنعتی است.

از اواخر سال 85 برنامه ریزی برای ایجاد فرآیندها و تهیه شیوه نامه های اجرایی لازم درباره نحوه حمایت و کمک به ثبت بین المللی اختراعات محققان، پژوهشگران و مخترعان کشور با ایجاد کارگروه ثبت اختراعات متشکل از اساتید مطلع و صاحب نظر در …

۷ اختراع جدید ایرانی ثبت بین المللی می شود

کارگروه ثبت اختراعات صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی به تازگی ثبت بین المللی هفت اختراع را تصویب کرد تا این اختراعات به زودی برای ثبت بین المللی وارد مرحله اجرایی سازی شوند.

 صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی در کارگروه ثبت اختراعات از ثبت بین المللی ابداعات حمایت می کند؛ در این راستا نیز تاکنون 61 اختراع از پژوهشگران ایرانی با حمایت صندوق ثبت بین المللی شده است.

در آخرین جلسه این کارگروه نیز از میان 39 اختراع ارسال شده، حمایت از هفت اختراع برای ثبت بین المللی تصویب شد همچنین 11 اختراع برای داوری مجدد ارسال شدند.

از مزایای ثبت اختراع، عدم افشای نتایج با ارزش حاصل از تحقیقات شرکتهای دانش بنیان یا پایان نامه های دانشجویی در قالب مقاله و کمک به تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی پژوهشگران و نخبگان علمی و صنعتی است.

از اواخر سال 85 برنامه ریزی برای ایجاد فرآیندها و تهیه شیوه نامه های اجرایی لازم درباره نحوه حمایت و کمک به ثبت بین المللی اختراعات محققان، پژوهشگران و مخترعان کشور با ایجاد کارگروه ثبت اختراعات متشکل از اساتید مطلع و صاحب نظر در …
۷ اختراع جدید ایرانی ثبت بین المللی می شود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website