کریمی تشریح کرد: اهداف آمریکا از حمله به مؤلفه های اقتدار ایران/ توجهات به عقبه مواضع ترامپ معطوف شود

کریمی تشریح کرد: اهداف آمریکا از حمله به مؤلفه های اقتدار ایران/ توجهات به عقبه مواضع ترامپ معطوف شود
خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) نوشت: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با جمعی از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی کشور با اشاره به یاوه گویی های اخیر ترامپ فرمودند: نباید بلاهت نشان دادن رئیس جمهور آمریکا موجب شود که از مکر و توطئه دشمن غافل شویم و آن را حقیر بشماریم، بلکه باید همه با تدبیر و هوشیاری و آمادگی کامل در صحنه باشیم.
اهمیت این هشدار رهبری به این بازمی گردد که برخی به غلط تحلیل می کنند که ادبیات تند و مبتذل ترامپ نشان می دهد که آمریکا در این دوره فاقد یک استراتژی و برنامه مشخص نسبت به ایران است فلذا نوعی بی اهمیتی نسبت به برنامه های آمریکا را بر مبنای ادبیات ترامپ، بدون در نظر گرفتن تیم طراحان سیاست های کلان آمریکا علیه ایران، اشاعه می دهند.
در این باره ایکنا گفت وگویی با «غلامرضا کریمی» عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، انجام داده است که در ادامه می آید:
 آیا ادبیات و گفتمان ترامپ بیانگر تشتت و بی برنامگی آمریکا به لحاظ راهبردی و تاکتیکی در مقابل ایران است؟
ساختار تصمیم گیری در آمریکا به گونه ای است که شخص رئیس جمهور به تنهایی نمی تواند تمامی روندهای تصمیم گیری را …

کریمی تشریح کرد: اهداف آمریکا از حمله به مؤلفه های اقتدار ایران/ توجهات به عقبه مواضع ترامپ معطوف شود

خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) نوشت: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با جمعی از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی کشور با اشاره به یاوه گویی های اخیر ترامپ فرمودند: نباید بلاهت نشان دادن رئیس جمهور آمریکا موجب شود که از مکر و توطئه دشمن غافل شویم و آن را حقیر بشماریم، بلکه باید همه با تدبیر و هوشیاری و آمادگی کامل در صحنه باشیم.
اهمیت این هشدار رهبری به این بازمی گردد که برخی به غلط تحلیل می کنند که ادبیات تند و مبتذل ترامپ نشان می دهد که آمریکا در این دوره فاقد یک استراتژی و برنامه مشخص نسبت به ایران است فلذا نوعی بی اهمیتی نسبت به برنامه های آمریکا را بر مبنای ادبیات ترامپ، بدون در نظر گرفتن تیم طراحان سیاست های کلان آمریکا علیه ایران، اشاعه می دهند.
در این باره ایکنا گفت وگویی با «غلامرضا کریمی» عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، انجام داده است که در ادامه می آید:
 آیا ادبیات و گفتمان ترامپ بیانگر تشتت و بی برنامگی آمریکا به لحاظ راهبردی و تاکتیکی در مقابل ایران است؟
ساختار تصمیم گیری در آمریکا به گونه ای است که شخص رئیس جمهور به تنهایی نمی تواند تمامی روندهای تصمیم گیری را …
کریمی تشریح کرد: اهداف آمریکا از حمله به مؤلفه های اقتدار ایران/ توجهات به عقبه مواضع ترامپ معطوف شود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website