چگونه پول نفت در فوتبال از بین می رود؟

چگونه پول نفت در فوتبال از بین می رود؟
پژوهشگری انگلیسی، سال ١٣١۴ در جریان سفر به ایران چنین روایت کرده بود صنعت فوتبال در ایران در نتیجه تجددخواهی های رضاشاه پا گرفت. تا اواسط دهه ١٣١٠ ورزش های غربی برای اقلیتی مختصر از ایرانی ها جالب بودند و فوتبال که رسما روی آن سرمایه گذاری می شد، فعالیتی خاص نخبگان و بالادستی ها باقی مانده بود.

چگونه پول نفت در فوتبال از بین می رود؟

پژوهشگری انگلیسی، سال ١٣١۴ در جریان سفر به ایران چنین روایت کرده بود صنعت فوتبال در ایران در نتیجه تجددخواهی های رضاشاه پا گرفت. تا اواسط دهه ١٣١٠ ورزش های غربی برای اقلیتی مختصر از ایرانی ها جالب بودند و فوتبال که رسما روی آن سرمایه گذاری می شد، فعالیتی خاص نخبگان و بالادستی ها باقی مانده بود.
چگونه پول نفت در فوتبال از بین می رود؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website