پیدایش پوپولیست و توافق سیاسی

پیدایش پوپولیست و توافق سیاسی
محمد کیانوش راد-تحلیلگر سیاسی
وقایع اخیر در ایران وقایع معمولی نیست، از این رو حواث چند روز گذشته در شهر های کوچک و بعضا بزرگ جای بررسی دقیق تری دارد. ریشه یابی علل و علت پدیده های اجتماعی و جنبش های مختلف همواره مد نظر لایه های مختلف آکادمیک بوده است. از این رو اعتراضات اخیر نیز باید به مثابه یک چالش حتی به صورت هدایت شده مورد ارزیابی قرار بگیرد و از بین بردن آن در یک مقطع در معنای از میان برداشتن و حل صورت مساله نیست. این روزها جامعه شناسان و سیاست مداران در حال بررسی ریشه های مختلف این موضوع هستند که به جای خود نکته مثبتی است. به اعتقاد نویسنده بخشی از اعتراضات امروز جامعه ایران اعتراض به وجود نا برابری های اقتصادی و اجتماعی است. نوعی نگاه خاص در میان اکثریت جامعه ایران وجود دارد و امکان به کارگیری آن به عنوان ابزار های سیاسی دور از ذهن نیست. به گونه ای که هرچند اعتراضات فعلی فاقد رهبری است، اما خود به خود معترضان می توانند رهبران خود را پیدا کند. آنچه می تواند مانع ظهور پوپولیست درآینده سیاسی ایران گردد. اجماع نخبگان بر سر برنامه های مختلف با محوریت توسعه است. متاسفانه …

پیدایش پوپولیست و توافق سیاسی

محمد کیانوش راد-تحلیلگر سیاسی
وقایع اخیر در ایران وقایع معمولی نیست، از این رو حواث چند روز گذشته در شهر های کوچک و بعضا بزرگ جای بررسی دقیق تری دارد. ریشه یابی علل و علت پدیده های اجتماعی و جنبش های مختلف همواره مد نظر لایه های مختلف آکادمیک بوده است. از این رو اعتراضات اخیر نیز باید به مثابه یک چالش حتی به صورت هدایت شده مورد ارزیابی قرار بگیرد و از بین بردن آن در یک مقطع در معنای از میان برداشتن و حل صورت مساله نیست. این روزها جامعه شناسان و سیاست مداران در حال بررسی ریشه های مختلف این موضوع هستند که به جای خود نکته مثبتی است. به اعتقاد نویسنده بخشی از اعتراضات امروز جامعه ایران اعتراض به وجود نا برابری های اقتصادی و اجتماعی است. نوعی نگاه خاص در میان اکثریت جامعه ایران وجود دارد و امکان به کارگیری آن به عنوان ابزار های سیاسی دور از ذهن نیست. به گونه ای که هرچند اعتراضات فعلی فاقد رهبری است، اما خود به خود معترضان می توانند رهبران خود را پیدا کند. آنچه می تواند مانع ظهور پوپولیست درآینده سیاسی ایران گردد. اجماع نخبگان بر سر برنامه های مختلف با محوریت توسعه است. متاسفانه …
پیدایش پوپولیست و توافق سیاسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website