پرسش از نخبه در حوزه بسیار زود است چون چنین دغدغه ای نیست/ حوزه باید پدر تمام گرایش ها باشد

پرسش از نخبه در حوزه بسیار زود است چون چنین دغدغه ای نیست/ حوزه باید پدر تمام گرایش ها باشد
نخبگی در حوزه از مظلومیت بسزایی برخوردار است و همین عوامل دست به دست هم داده و نخبگان حوزوی معلوماً از حوزه ها دور می شوند؛ جذب مراکز علمی پژوهشی آموزش عالی می شوند. در متن حوزه بسیار کم مانده اند.

پرسش از نخبه در حوزه بسیار زود است چون چنین دغدغه ای نیست/ حوزه باید پدر تمام گرایش ها باشد

نخبگی در حوزه از مظلومیت بسزایی برخوردار است و همین عوامل دست به دست هم داده و نخبگان حوزوی معلوماً از حوزه ها دور می شوند؛ جذب مراکز علمی پژوهشی آموزش عالی می شوند. در متن حوزه بسیار کم مانده اند.
پرسش از نخبه در حوزه بسیار زود است چون چنین دغدغه ای نیست/ حوزه باید پدر تمام گرایش ها باشد

مرکز فیلم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website