وطن امروز: جلوی ضرر را نمی گیرید؟!

وطن امروز: جلوی ضرر را نمی گیرید؟!
وطن امروز/ متن پیش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
تصور مردم و نخبگان قبل از حصول توافق بر سر برنامه هسته ای ایران درباره ماحصل این توافق، در حد گسترده ای به ترتیب، مبتنی بر یک خوشبینی و یک شوق بود. خوشبینی ای که در مردم به واسطه شوق فراوان نخبگان سیاسی برنده انتخابات یازدهم ریاست جمهوری ایجاد شده بود. خوشبینی ای که ناشی از تصویرگری نخبگان یاد شده از سهل الوصول بودن شرایط بهتر اقتصادی با به جریان انداختن مذاکرات با رویکردی سهل گیرانه تر و به دور از ایده ها و ایستارهای ارزشی سابق بود. در آن روزها بدبینی نسبت به این تصور ساده و خوشبینانه بشدت رنگ و بوی تخریب و تمسخر به خود گرفت و دلواپسی به یک برند برای سرکوب سیاسی مخالفان این ساده سازی گسترده تبدیل شد. منتقدان این روند با بزرگ ترین هجمه های رسانه ای و ایجاد تصویری زشت از آنها که آنها را مسبب همه کم و کاستی ها و فشارهای موجود معرفی می کرد، به حاشیه رانده شدند. در آن روزها فضا برای منتقدان بسیار سخت و نفسگیر بود. جناب ظریف حین مذاکرات و پس از حصول توافق موسوم به برجام به طرف های آمریکایی …

وطن امروز: جلوی ضرر را نمی گیرید؟!

وطن امروز/ متن پیش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
تصور مردم و نخبگان قبل از حصول توافق بر سر برنامه هسته ای ایران درباره ماحصل این توافق، در حد گسترده ای به ترتیب، مبتنی بر یک خوشبینی و یک شوق بود. خوشبینی ای که در مردم به واسطه شوق فراوان نخبگان سیاسی برنده انتخابات یازدهم ریاست جمهوری ایجاد شده بود. خوشبینی ای که ناشی از تصویرگری نخبگان یاد شده از سهل الوصول بودن شرایط بهتر اقتصادی با به جریان انداختن مذاکرات با رویکردی سهل گیرانه تر و به دور از ایده ها و ایستارهای ارزشی سابق بود. در آن روزها بدبینی نسبت به این تصور ساده و خوشبینانه بشدت رنگ و بوی تخریب و تمسخر به خود گرفت و دلواپسی به یک برند برای سرکوب سیاسی مخالفان این ساده سازی گسترده تبدیل شد. منتقدان این روند با بزرگ ترین هجمه های رسانه ای و ایجاد تصویری زشت از آنها که آنها را مسبب همه کم و کاستی ها و فشارهای موجود معرفی می کرد، به حاشیه رانده شدند. در آن روزها فضا برای منتقدان بسیار سخت و نفسگیر بود. جناب ظریف حین مذاکرات و پس از حصول توافق موسوم به برجام به طرف های آمریکایی …
وطن امروز: جلوی ضرر را نمی گیرید؟!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website