هنرمندان و نخبگان یک جامعه یا نبوغ و استعداد را به ارث میبرند و یا در طول زندگی به انسانی تاثیر گذار تبدیل می شوند

هنرمندان و نخبگان یک جامعه یا نبوغ و استعداد را به ارث میبرند و یا در طول زندگی به انسانی تاثیر گذار تبدیل می شوند
انسان شوریده دل ،هنوز تن به شکست نداده . هنوز می توان ،کسانی را یافت ،تا معیار عشق ورزی ما باشند. به عقیده من در شرایطی که همه مردم درگیر اقتصاد و مبارزه با آهن و سیمان و دود و اسکناس هستند تعدادی در گوشه ای از شهر آن چنان با عشق و محکم شعر می خوانند که انگار همه آنها برای ابد و برای تمام عمر جهان زنده خواهند ماند.

هنرمندان و نخبگان یک جامعه یا نبوغ و استعداد را به ارث میبرند و یا در طول زندگی به انسانی تاثیر گذار تبدیل می شوند

انسان شوریده دل ،هنوز تن به شکست نداده . هنوز می توان ،کسانی را یافت ،تا معیار عشق ورزی ما باشند. به عقیده من در شرایطی که همه مردم درگیر اقتصاد و مبارزه با آهن و سیمان و دود و اسکناس هستند تعدادی در گوشه ای از شهر آن چنان با عشق و محکم شعر می خوانند که انگار همه آنها برای ابد و برای تمام عمر جهان زنده خواهند ماند.
هنرمندان و نخبگان یک جامعه یا نبوغ و استعداد را به ارث میبرند و یا در طول زندگی به انسانی تاثیر گذار تبدیل می شوند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website