نقش حضور آمریکا در قفقاز بر روابط ایران و آذربایجان

نقش حضور آمریکا در قفقاز بر روابط ایران و آذربایجان
ایراس – چکیده:
بعد از فروپاشی شوروی، آمریکا که خود را در عرصه جهان یکه تاز می دید خواهان ایفای نقشی فعال و مؤثر در کشورهای استقلال یافته از شوروی بود و نیز تمایل این کشورها به ویژه جمهوری آذربایجان به غرب و بالاخص به آمریکا این نفوذ را تسهیل می نمود. در اندیشه نخبگان سیاست خارجی آمریکا این فکر پیدا شده بود که با تجزیه اتحاد شوروی و خروج جهان از نظام دو قطبی، این کشور قادر است برای اولین بار حضور سیاسی خود را در کشورهای تازه استقلال یافته تا مرزهای چین حاکم نموده و با این حضور سیاسی در سایر ابعاد نی …

نقش حضور آمریکا در قفقاز بر روابط ایران و آذربایجان

ایراس – چکیده:
بعد از فروپاشی شوروی، آمریکا که خود را در عرصه جهان یکه تاز می دید خواهان ایفای نقشی فعال و مؤثر در کشورهای استقلال یافته از شوروی بود و نیز تمایل این کشورها به ویژه جمهوری آذربایجان به غرب و بالاخص به آمریکا این نفوذ را تسهیل می نمود. در اندیشه نخبگان سیاست خارجی آمریکا این فکر پیدا شده بود که با تجزیه اتحاد شوروی و خروج جهان از نظام دو قطبی، این کشور قادر است برای اولین بار حضور سیاسی خود را در کشورهای تازه استقلال یافته تا مرزهای چین حاکم نموده و با این حضور سیاسی در سایر ابعاد نی …
نقش حضور آمریکا در قفقاز بر روابط ایران و آذربایجان

بک لینک رنک 1

پرس نیوز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website