نخبگان با روحیه مضاعف در مسیر علم گام بردارند

نخبگان با روحیه مضاعف در مسیر علم گام بردارند
حفظ و تقویت روحیه از ویژگی نخبگی است. جوان نخبه ای که با چنین انگیزه و روحیه ای در مسیر پیشرفت علمی گام برمی دارد، در واقع سرمایه شخصی خود را که همان نخبگی است، به سرمایه ملی تبدیل می کند و همه، از آن سود خواهند بُرد.
البته یک نگرانی هم وجود دارد و آن اینکه با حرکت پرشتاب علمی در کشور، حالت اقناع و رضایت ایجاد شود در حالیکه ما در آغاز راه هستیم و این شتاب علمی نباید کُند یا متوقف شود.
فاصله علمی زیاد با دنیا و وجود رقبای نسبتاً قوی در منطقه، از واقعیت هایی هستند که ضرورت استمرار حرکت پرشتاب علمی …

نخبگان با روحیه مضاعف در مسیر علم گام بردارند

حفظ و تقویت روحیه از ویژگی نخبگی است. جوان نخبه ای که با چنین انگیزه و روحیه ای در مسیر پیشرفت علمی گام برمی دارد، در واقع سرمایه شخصی خود را که همان نخبگی است، به سرمایه ملی تبدیل می کند و همه، از آن سود خواهند بُرد.
البته یک نگرانی هم وجود دارد و آن اینکه با حرکت پرشتاب علمی در کشور، حالت اقناع و رضایت ایجاد شود در حالیکه ما در آغاز راه هستیم و این شتاب علمی نباید کُند یا متوقف شود.
فاصله علمی زیاد با دنیا و وجود رقبای نسبتاً قوی در منطقه، از واقعیت هایی هستند که ضرورت استمرار حرکت پرشتاب علمی …
نخبگان با روحیه مضاعف در مسیر علم گام بردارند

خرید بک لینک

روزنامه قانون

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website