نخبگان، برنامه های توسعه علمی در ساختارهای تخصصی مدیریت شهری را طراحی کنند

نخبگان، برنامه های توسعه علمی در ساختارهای تخصصی مدیریت شهری را طراحی کنند
عضو شورای اسلامی شهر کرج، گفت: نخبگان برای اجرای علمی برنامه های تخصصی مدیریت شهری طراحی و ایده پردازی کنند.
علی حاج کاظم با بیان این مطلب افزود: در کرج قومیت های متعددی وجود دارد و این خود زمینه را برای حضور هر چه بیشتر نخبگان فراهم می کند. وی با اشاره به حضور مدال آوران ورزشی در استان البرز با بیان اینکه، این مهم از ظرفیت های این استان است، اظهارداشت: علاوه بر این در دیگر عرصه ها مانند هنر نیز، استعداد های برتری در استان وجود دارد که این زمینه ساز رشد و شکوفایی استان البرز است. حاج کاظم با تاکید بر اینکه، استعداد های برتر شناخته شده استان در مباحث شهری، ورودی فعال داشته باشند، عنوان کرد: آنچه به عنوان خواسته و توقع از بنیاد نخبگان مطرح می شود، این است، که نخبگان با تخصص و ظرفیت علمی نسبت به رفع مسائل و دغدغه های شهری ایده پردازی و ارائه راهکار کنند. عضو شورای اسلامی شهر کرج خواستار حضور افراد نخبه در عرصه های عمرانی، فرهنگی و آموزشی شد و بر ضرورت بهره گیری از علم نخبگان در این عرصه ها تاکید کرد. حاج کاظم تاکید کرد: در بهره برداری از توانمندی ها و ظرفیت های علمی باید جهت دار …

نخبگان، برنامه های توسعه علمی در ساختارهای تخصصی مدیریت شهری را طراحی کنند

عضو شورای اسلامی شهر کرج، گفت: نخبگان برای اجرای علمی برنامه های تخصصی مدیریت شهری طراحی و ایده پردازی کنند.
علی حاج کاظم با بیان این مطلب افزود: در کرج قومیت های متعددی وجود دارد و این خود زمینه را برای حضور هر چه بیشتر نخبگان فراهم می کند. وی با اشاره به حضور مدال آوران ورزشی در استان البرز با بیان اینکه، این مهم از ظرفیت های این استان است، اظهارداشت: علاوه بر این در دیگر عرصه ها مانند هنر نیز، استعداد های برتری در استان وجود دارد که این زمینه ساز رشد و شکوفایی استان البرز است. حاج کاظم با تاکید بر اینکه، استعداد های برتر شناخته شده استان در مباحث شهری، ورودی فعال داشته باشند، عنوان کرد: آنچه به عنوان خواسته و توقع از بنیاد نخبگان مطرح می شود، این است، که نخبگان با تخصص و ظرفیت علمی نسبت به رفع مسائل و دغدغه های شهری ایده پردازی و ارائه راهکار کنند. عضو شورای اسلامی شهر کرج خواستار حضور افراد نخبه در عرصه های عمرانی، فرهنگی و آموزشی شد و بر ضرورت بهره گیری از علم نخبگان در این عرصه ها تاکید کرد. حاج کاظم تاکید کرد: در بهره برداری از توانمندی ها و ظرفیت های علمی باید جهت دار …
نخبگان، برنامه های توسعه علمی در ساختارهای تخصصی مدیریت شهری را طراحی کنند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website