ناصری:سازمان اصلی رأی روحانی از رأی به او پشیمان نیست/ تیم رسانه ای روحانی هنوز یک برنامه منسجم برای افکار عمومی تصویب نکرده است

ناصری:سازمان اصلی رأی روحانی از رأی به او پشیمان نیست/ تیم رسانه ای روحانی هنوز یک برنامه منسجم برای افکار عمومی تصویب نکرده است
بخشی از جامعه رأی نخبگان، کنشگران، شخصیت های تحصیل کرده، رسانه ای و گروه های مرجع هستند، که فراز و نشیب دولت را می دانند و نسبت زمانی وعده انتخاباتی با تحقق آن را خوب درک می کنند و می دانند که این کارها ممکن است کار یکی دو روز و حتی یک سال نباشد و اما بخشی از این جامعه رأی همان جامعه احساسی و هیجان زده ما هستند که با توجه به بحران هایی مثل اشتغال، تورم و رکود دارند خیلی انتظار می کشند که وعده های انتخاباتی زود جواب دهد.

ناصری:سازمان اصلی رأی روحانی از رأی به او پشیمان نیست/ تیم رسانه ای روحانی هنوز یک برنامه منسجم برای افکار عمومی تصویب نکرده است

بخشی از جامعه رأی نخبگان، کنشگران، شخصیت های تحصیل کرده، رسانه ای و گروه های مرجع هستند، که فراز و نشیب دولت را می دانند و نسبت زمانی وعده انتخاباتی با تحقق آن را خوب درک می کنند و می دانند که این کارها ممکن است کار یکی دو روز و حتی یک سال نباشد و اما بخشی از این جامعه رأی همان جامعه احساسی و هیجان زده ما هستند که با توجه به بحران هایی مثل اشتغال، تورم و رکود دارند خیلی انتظار می کشند که وعده های انتخاباتی زود جواب دهد.
ناصری:سازمان اصلی رأی روحانی از رأی به او پشیمان نیست/ تیم رسانه ای روحانی هنوز یک برنامه منسجم برای افکار عمومی تصویب نکرده است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website