موسسه توسعه پژوهشهای پیشرفته تهران در تراز جهانی در بطن دانشگاه خاتم است

موسسه توسعه پژوهشهای پیشرفته تهران در تراز جهانی در بطن دانشگاه خاتم است
دکتر مجید قاسمی در افتتاحیه مدرسه تابستانی: موسسه «توسعه پژوهشهای پیشرفته تهران» بمثابه جزیره ای کیفی و در تراز جهانی در بطن دانشگاه خاتم است.مدرسه ی تابستانی (Summer School) به همت «توسعه پژوهشهای پیشرفته تهران» در دانشگاه خاتم، در روزهای دوشنبه و سه شنبه، 9 و 10 اَمرداد ماه، با موضوع تجارت بین الملل برگزار شد.
بر اساس این خبر، در این مدرسه ی تابستانی دوره های تجارت بین الملل (در رشته اقتصاد)، وارسی سامانه های هم رَوَند (در رشته کامپیوتر) و اقتصاد انرژی در اَمرداد و شهریور ماه1396 در دانشگاه خاتم برگزار می گردد. همانند سال گذشته، این دوره توسط استادان بنام دانشگاه های معتبر، نظیر دانشگاه شهید بهشتی، Geneva، Indiana، Libre de Bruxells ارائه می شود.در مراسم افتتاحیه مدرسه تابستانی، دکتر مجید قاسمی، رییس دانشگاه خاتم ضمن ابراز خرسندی نسبت به اشتیاق فراوان جوانان به علم آموزی، اظهار داشت: این مدرسه آغازگر فعالیت های موسسه «توسعه پژوهشهای پیشرفته تهران» بمثابه جزیره ای کیفی و در تراز جهانی در بطن دانشگاه خاتم است. دانشگاه خاتم مصمم است با اتکا به برترین نخبگان ایرانی در سراسر جهان و …

موسسه توسعه پژوهشهای پیشرفته تهران در تراز جهانی در بطن دانشگاه خاتم است

دکتر مجید قاسمی در افتتاحیه مدرسه تابستانی: موسسه «توسعه پژوهشهای پیشرفته تهران» بمثابه جزیره ای کیفی و در تراز جهانی در بطن دانشگاه خاتم است.مدرسه ی تابستانی (Summer School) به همت «توسعه پژوهشهای پیشرفته تهران» در دانشگاه خاتم، در روزهای دوشنبه و سه شنبه، 9 و 10 اَمرداد ماه، با موضوع تجارت بین الملل برگزار شد.
بر اساس این خبر، در این مدرسه ی تابستانی دوره های تجارت بین الملل (در رشته اقتصاد)، وارسی سامانه های هم رَوَند (در رشته کامپیوتر) و اقتصاد انرژی در اَمرداد و شهریور ماه1396 در دانشگاه خاتم برگزار می گردد. همانند سال گذشته، این دوره توسط استادان بنام دانشگاه های معتبر، نظیر دانشگاه شهید بهشتی، Geneva، Indiana، Libre de Bruxells ارائه می شود.در مراسم افتتاحیه مدرسه تابستانی، دکتر مجید قاسمی، رییس دانشگاه خاتم ضمن ابراز خرسندی نسبت به اشتیاق فراوان جوانان به علم آموزی، اظهار داشت: این مدرسه آغازگر فعالیت های موسسه «توسعه پژوهشهای پیشرفته تهران» بمثابه جزیره ای کیفی و در تراز جهانی در بطن دانشگاه خاتم است. دانشگاه خاتم مصمم است با اتکا به برترین نخبگان ایرانی در سراسر جهان و …
موسسه توسعه پژوهشهای پیشرفته تهران در تراز جهانی در بطن دانشگاه خاتم است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website