منابع انسانی محوری ترین مسئله کشور است

منابع انسانی محوری ترین مسئله کشور است
آریا بازار – معاون منابع انسانی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه بسیاری از مشکلات امروز کشور همچون ایجاد اشتغال، مهاجرت نخبگان، مقاوم سازی و پایداری و … مرتبط با مسئله منابع انسانی است افزود: بی تردید امروز منابع انسانی محوری ترین و مهمترین مسئله کشور است.
ابراهیم شیخ در نشست خبری سیزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی با تاکید بر نقش رسانه ها در توسعه منابع انسانی، افزود: امیدواریم رسانه ها در فراهم کردن خوراک شکل گیری بینش و افکار شهروندان بتوانند ظرفیت های مفید و مناسبی را ایجاد کنند.
به گزارش آریا بازار به نقل از ایسنا، وی افزود: سیزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی در حالی در آبان ماه برگزار خواهد شد که به نظر من مسئله منابع انسانی مهمترین و محوری ترین مسئله کشور است.
وی به مسئله اشتغال اشاره کرد و گفت: البته موضوع اشتغال می تواند جنبه های اقتصادی و اجتماعی نیز داشته باشد. اما محور اصلی آن قطعا منابع انسانی خواهد بود. بی تردید عرضه اشتغال که به توانمندی نیروی انسانی پرورش یافته در نظامات آموزشی مرتبط می شود کاملا موضوعی است در حوزه منابع انسانی که باید به آن توجه جدی …

منابع انسانی محوری ترین مسئله کشور است

آریا بازار – معاون منابع انسانی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه بسیاری از مشکلات امروز کشور همچون ایجاد اشتغال، مهاجرت نخبگان، مقاوم سازی و پایداری و … مرتبط با مسئله منابع انسانی است افزود: بی تردید امروز منابع انسانی محوری ترین و مهمترین مسئله کشور است.
ابراهیم شیخ در نشست خبری سیزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی با تاکید بر نقش رسانه ها در توسعه منابع انسانی، افزود: امیدواریم رسانه ها در فراهم کردن خوراک شکل گیری بینش و افکار شهروندان بتوانند ظرفیت های مفید و مناسبی را ایجاد کنند.
به گزارش آریا بازار به نقل از ایسنا، وی افزود: سیزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی در حالی در آبان ماه برگزار خواهد شد که به نظر من مسئله منابع انسانی مهمترین و محوری ترین مسئله کشور است.
وی به مسئله اشتغال اشاره کرد و گفت: البته موضوع اشتغال می تواند جنبه های اقتصادی و اجتماعی نیز داشته باشد. اما محور اصلی آن قطعا منابع انسانی خواهد بود. بی تردید عرضه اشتغال که به توانمندی نیروی انسانی پرورش یافته در نظامات آموزشی مرتبط می شود کاملا موضوعی است در حوزه منابع انسانی که باید به آن توجه جدی …
منابع انسانی محوری ترین مسئله کشور است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website