مشارکت نخبگان کشور در تصمیم سازی های ملی و بین المللی

مشارکت نخبگان کشور در تصمیم سازی های ملی و بین المللی
معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای عملکرد آموزشی این سازمان در سال جاری را بیش از هدف گذاری پیش بینی شده اعلام کرد و گفت: امروز دنیا بر آموزشهای مهارتی متمرکز شده و اگر می خواهیم اقتصاد در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گیرد باید به سمت اقتصاد مهارت بنیان حرکت کنیم.

مشارکت نخبگان کشور در تصمیم سازی های ملی و بین المللی

معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای عملکرد آموزشی این سازمان در سال جاری را بیش از هدف گذاری پیش بینی شده اعلام کرد و گفت: امروز دنیا بر آموزشهای مهارتی متمرکز شده و اگر می خواهیم اقتصاد در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گیرد باید به سمت اقتصاد مهارت بنیان حرکت کنیم.
مشارکت نخبگان کشور در تصمیم سازی های ملی و بین المللی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website