علی عسکری: تعداد شبکه های ماهواره ای ضد فرهنگ کشور از مرز 260 کانال گذشته است

علی عسکری: تعداد شبکه های ماهواره ای ضد فرهنگ کشور از مرز 260 کانال گذشته است
رئیس سازمان صدا و سیما گفت: تعداد شبکه های ماهواره ای ضد فرهنگ کشور از مرز 260 کانال گذشته است.به گزارش فارس از سنندج، عبدالعلی علی عسکری در اختتامیه بیستمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان ها با اشاره به پیچیده بودن کار رسانه ها گفت: کار و اهداف دشمنان، افول رسانه ملی است و در این خصوص شبکه های ماهواره ای زیادی علیه فرهنگ و هویت کشور ما ایجاد شده اما خوشبختانه تاکنون نتوانسته اند به ایران لطمه ای بزنند.وی با بیان اینکه بقای رسانه، تلویزیون و رادیو کار ساده ای نیست، گفت: باید نخبگان استان ها از طریق رادیو، قاب تلویزیون و رسانه ها دیده و مطرح شوند.وی اظهار کرد: تعداد شبکه های ماهواره ای ایجاد شده علیه فرهنگ و هویت ما از مرز 260 کانال گذشته، بنابراین رسانه ملی باید تلاش کند تا مرجعیت ملی و از طریق برندینگ برنامه های شاخص خود را حفظ کنند.وی با بیان اینکه جامعه نیاز به رشد اقتصادی دارد، عنوان کرد: فرهنگ سازی برای افزایش کیفیت محصولات ایرانی و کمک به تولیدکنندگان باید توسط صدا و سیما انجام شود و در این رابطه شبکه ایران کالا، برای حمایت از تولید ملی ایجاد شده و مسئولیت …

علی عسکری: تعداد شبکه های ماهواره ای ضد فرهنگ کشور از مرز 260 کانال گذشته است

رئیس سازمان صدا و سیما گفت: تعداد شبکه های ماهواره ای ضد فرهنگ کشور از مرز 260 کانال گذشته است.به گزارش فارس از سنندج، عبدالعلی علی عسکری در اختتامیه بیستمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان ها با اشاره به پیچیده بودن کار رسانه ها گفت: کار و اهداف دشمنان، افول رسانه ملی است و در این خصوص شبکه های ماهواره ای زیادی علیه فرهنگ و هویت کشور ما ایجاد شده اما خوشبختانه تاکنون نتوانسته اند به ایران لطمه ای بزنند.وی با بیان اینکه بقای رسانه، تلویزیون و رادیو کار ساده ای نیست، گفت: باید نخبگان استان ها از طریق رادیو، قاب تلویزیون و رسانه ها دیده و مطرح شوند.وی اظهار کرد: تعداد شبکه های ماهواره ای ایجاد شده علیه فرهنگ و هویت ما از مرز 260 کانال گذشته، بنابراین رسانه ملی باید تلاش کند تا مرجعیت ملی و از طریق برندینگ برنامه های شاخص خود را حفظ کنند.وی با بیان اینکه جامعه نیاز به رشد اقتصادی دارد، عنوان کرد: فرهنگ سازی برای افزایش کیفیت محصولات ایرانی و کمک به تولیدکنندگان باید توسط صدا و سیما انجام شود و در این رابطه شبکه ایران کالا، برای حمایت از تولید ملی ایجاد شده و مسئولیت …
علی عسکری: تعداد شبکه های ماهواره ای ضد فرهنگ کشور از مرز 260 کانال گذشته است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website