علمای تاثیرگذار مردم را در مقابل حاکمیت قرار دهند/ حاکمیت عربستان نسبت به انقلاب مردم نگران است

علمای تاثیرگذار مردم را در مقابل حاکمیت قرار دهند/ حاکمیت عربستان نسبت به انقلاب مردم نگران است
«حسن هانی زاده» کارشناس مسایل خاورمیانه درباره اقدامات اخیر حکومت آل سعود به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: حاکمان عربستان از خیزش مردمی در درون جامعه عربستان بسیارنگران هستند و با توجه به هشدارهایی که نخبگان غربی به رژیم آل سعود داده اند به فکر تغییر افتاده اند.
او با بیان اینکه “حاکمیت سلمان بن عبدالعزیز و فرزندش محمدبن سلمان جامعه عربستان دچار یک التهاب شده است” ادامه داد: سرکوب های صورت گرفته در عربستان، سرکوب و کشتار مردم یمن و مناقشات عربستان و قطر و دخالت تخریبی عربستان در سوریه و عراق، همه این ها موجب شده است که نظام حاکم در عربستان دچار انزوای سیاسی شود؛ پیش بینی تحلیل گران غربی این است که عربستان سعودی ممکن است با یک خیزش غیرقابل کنترل مواجه شود بنابراین به محمدبن سلمان پیشنهاد کردند که قبل از انجام یک خیزش و بروز یک خیزش مردمی دست به انجام اصلاحات اساسی در پیکره اجتماعی و حاکمیت عربستان بزند که نخستین گام طرح موسوم به 2030 است که از سوی محمدبن سلمان ولیعهد عربستان ارایه شده است. طی این طرح تا سال 2030 عربستان به سمت مدرنیزه کردن ساختار اجتماعی حرکت کند و در این مسیر …

علمای تاثیرگذار مردم را در مقابل حاکمیت قرار دهند/ حاکمیت عربستان نسبت به انقلاب مردم نگران است

«حسن هانی زاده» کارشناس مسایل خاورمیانه درباره اقدامات اخیر حکومت آل سعود به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: حاکمان عربستان از خیزش مردمی در درون جامعه عربستان بسیارنگران هستند و با توجه به هشدارهایی که نخبگان غربی به رژیم آل سعود داده اند به فکر تغییر افتاده اند.
او با بیان اینکه “حاکمیت سلمان بن عبدالعزیز و فرزندش محمدبن سلمان جامعه عربستان دچار یک التهاب شده است” ادامه داد: سرکوب های صورت گرفته در عربستان، سرکوب و کشتار مردم یمن و مناقشات عربستان و قطر و دخالت تخریبی عربستان در سوریه و عراق، همه این ها موجب شده است که نظام حاکم در عربستان دچار انزوای سیاسی شود؛ پیش بینی تحلیل گران غربی این است که عربستان سعودی ممکن است با یک خیزش غیرقابل کنترل مواجه شود بنابراین به محمدبن سلمان پیشنهاد کردند که قبل از انجام یک خیزش و بروز یک خیزش مردمی دست به انجام اصلاحات اساسی در پیکره اجتماعی و حاکمیت عربستان بزند که نخستین گام طرح موسوم به 2030 است که از سوی محمدبن سلمان ولیعهد عربستان ارایه شده است. طی این طرح تا سال 2030 عربستان به سمت مدرنیزه کردن ساختار اجتماعی حرکت کند و در این مسیر …
علمای تاثیرگذار مردم را در مقابل حاکمیت قرار دهند/ حاکمیت عربستان نسبت به انقلاب مردم نگران است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website