علل استمرار ساخت رانتیری دولت در دوران پس از انقلاب

علل استمرار ساخت رانتیری دولت در دوران پس از انقلاب
مقاله حاضر با بهره گیری از رویکرد نهادگرایی تاریخی و قرائت های تجدیدنظرطلب در نظریه دولت رانتیر نشان می دهد که ریشه وابستگی دولت به درآمدهای نفت، در سال های نخست پس ازپیروزی انقلاب، به واسطه تصمیم های نخبگان انقلابی برای مقابله با چالش ها و مقتضیات پیش رو شکل گرفت.

علل استمرار ساخت رانتیری دولت در دوران پس از انقلاب

مقاله حاضر با بهره گیری از رویکرد نهادگرایی تاریخی و قرائت های تجدیدنظرطلب در نظریه دولت رانتیر نشان می دهد که ریشه وابستگی دولت به درآمدهای نفت، در سال های نخست پس ازپیروزی انقلاب، به واسطه تصمیم های نخبگان انقلابی برای مقابله با چالش ها و مقتضیات پیش رو شکل گرفت.
علل استمرار ساخت رانتیری دولت در دوران پس از انقلاب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website