عصر قرآن؛ مؤسسه ای با تلفیق آموزش حوزوی و دانشگاهی

عصر قرآن؛ مؤسسه ای با تلفیق آموزش حوزوی و دانشگاهی
گروه فعالیت های قرآنی: مدیرعامل مؤسسه فرهنگی ـ قرآنی عصر قرآن مشهد با بیان اینکه ساختار آموزش مباحث قرآنی در مؤسسه عصر قرآن تلفیقی از نظام آموزشی حوزه و دانشگاه است، گفت: با توجه به انتقاداتی که به نوع آموزش های قرآنی در حوزه و دانشگاه وجود داشت، بعد از مشورت با نخبگان و اساتید آموزش علوم قرآن و حدیث و انجام کار مطالعاتی منسجم، یک ساختار جدید در حوزه آموزش قرآن، با تلفیق دو مدل آموزش حوزوی و دانشگاهی را راه اندازی کردیم.

عصر قرآن؛ مؤسسه ای با تلفیق آموزش حوزوی و دانشگاهی

گروه فعالیت های قرآنی: مدیرعامل مؤسسه فرهنگی ـ قرآنی عصر قرآن مشهد با بیان اینکه ساختار آموزش مباحث قرآنی در مؤسسه عصر قرآن تلفیقی از نظام آموزشی حوزه و دانشگاه است، گفت: با توجه به انتقاداتی که به نوع آموزش های قرآنی در حوزه و دانشگاه وجود داشت، بعد از مشورت با نخبگان و اساتید آموزش علوم قرآن و حدیث و انجام کار مطالعاتی منسجم، یک ساختار جدید در حوزه آموزش قرآن، با تلفیق دو مدل آموزش حوزوی و دانشگاهی را راه اندازی کردیم.
عصر قرآن؛ مؤسسه ای با تلفیق آموزش حوزوی و دانشگاهی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website