ضرورت گفتگوی سیاسیون و نخبگان برای رسیدن به مدل پیشرفت کشور

ضرورت گفتگوی سیاسیون و نخبگان برای رسیدن به مدل پیشرفت کشور
بساط اعتراضات کنونی در یک تعامل بین سیاسیون به راحتی برچیده خواهد شد. اما ضرورت تحقق چنین هدف مقدسی گفتمان عقلای قوم از دو جریان مطرح سیاسی کشور است.

ضرورت گفتگوی سیاسیون و نخبگان برای رسیدن به مدل پیشرفت کشور

بساط اعتراضات کنونی در یک تعامل بین سیاسیون به راحتی برچیده خواهد شد. اما ضرورت تحقق چنین هدف مقدسی گفتمان عقلای قوم از دو جریان مطرح سیاسی کشور است.
ضرورت گفتگوی سیاسیون و نخبگان برای رسیدن به مدل پیشرفت کشور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website