ضرورت ایده پردازی برای خلق جذابیت های شهری

ضرورت ایده پردازی برای خلق جذابیت های شهری
رئیس مرکز پژوهش های شورای شهر کرج، گفت: نیاز است که نخبگان با استفاده از فناوری های نو درصدد خلق جذابیت های خاص شهری برای شهروندان باشند.
مجید کاویانی در مراسم افتتاح نخستین اردوی استارت آپ کرج که در باشگاه میلاد شهرداری برگزار شد، با اشاره به اینکه در گذشته ای نه چندان دور بستری برای ارائه و توسعه ایده ها فراهم نبود، افزود: اکنون با برگزاری چنین اردوهایی فضای رشد و شکوفایی نخبگان و ایده پردازان فراهم است که باید به نحو مطلوب پیگیری و اجرایی شود. وی ادامه داد: با توجه به شعار سال مبنی بر اقتصاد …

ضرورت ایده پردازی برای خلق جذابیت های شهری

رئیس مرکز پژوهش های شورای شهر کرج، گفت: نیاز است که نخبگان با استفاده از فناوری های نو درصدد خلق جذابیت های خاص شهری برای شهروندان باشند.
مجید کاویانی در مراسم افتتاح نخستین اردوی استارت آپ کرج که در باشگاه میلاد شهرداری برگزار شد، با اشاره به اینکه در گذشته ای نه چندان دور بستری برای ارائه و توسعه ایده ها فراهم نبود، افزود: اکنون با برگزاری چنین اردوهایی فضای رشد و شکوفایی نخبگان و ایده پردازان فراهم است که باید به نحو مطلوب پیگیری و اجرایی شود. وی ادامه داد: با توجه به شعار سال مبنی بر اقتصاد …
ضرورت ایده پردازی برای خلق جذابیت های شهری

ganool review

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website