صحبت از بزرگ کردن دوباره آمریکا اشتباه است

صحبت از بزرگ کردن دوباره آمریکا اشتباه است
به گزارش فرهنگ نیوز، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در جمع اندیشمندان هندی در خصوص خطر جهانی شدن تروریسم سخنرانی کرد.
وزیر امورخارجه کشورمان تاکید کرد: دوره سلطه گرایی به پایان رسیده است.
ظریف در نشست نخبگان و اندیشمندان سیاسی هند تصریح کرد: درک اشتباه درباره قرن بزرگ امریکایی خسارات فراوانی برای منطقه ما ایجاد کرد.
این دیپلمات ارشد کشورمان با هشدار درباره جهانی شدن ترویسم افزود :همه نیازمند درک این واقعیت هستیم که حمایت از تروریسم ، عایدی برای هیچ کسی ندارد. 
وزیر امور خارجه، گسترش تروریسم در …

صحبت از بزرگ کردن دوباره آمریکا اشتباه است

به گزارش فرهنگ نیوز، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در جمع اندیشمندان هندی در خصوص خطر جهانی شدن تروریسم سخنرانی کرد.
وزیر امورخارجه کشورمان تاکید کرد: دوره سلطه گرایی به پایان رسیده است.
ظریف در نشست نخبگان و اندیشمندان سیاسی هند تصریح کرد: درک اشتباه درباره قرن بزرگ امریکایی خسارات فراوانی برای منطقه ما ایجاد کرد.
این دیپلمات ارشد کشورمان با هشدار درباره جهانی شدن ترویسم افزود :همه نیازمند درک این واقعیت هستیم که حمایت از تروریسم ، عایدی برای هیچ کسی ندارد. 
وزیر امور خارجه، گسترش تروریسم در …
صحبت از بزرگ کردن دوباره آمریکا اشتباه است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website