سرنوشت بازماندگان از دولت دوازدهم

سرنوشت بازماندگان از دولت دوازدهم
خبرآنلاین/ برخی اعضای کابینه یازدهم نتوانستند با روحانی به دولت دوم او راه پیدا کنند. از 18 وزیر، 9 نفر (ظریف، علوی، رحمانی فضلی، ربیعی، حجتی، قاضی زاده هاشمی، آخوندی، زنگنه و سلطانی فر) توانستند چهار سال دیگر سکان وزارت را در دست بگیرند.
بعضی از آنها هم مثل محمود واعظی، معصومه ابتکار و محمد نهاوندیان در دولت روحانی ماندند اما سمت هایشان تغییر کرد. بعضی هایشان هم مثل محمدعلی نجفی و حسین دهقان مقصد دیگری برای فعالیت انتخاب کردند. چند نفری هم ترجیح دادند به کار پژوهشی و تدریس بپردازند.
متولی حقوق شهروندی در بنیاد ملی نخبگان
غیبت الهام امین زاده در جمع معاونین روحانی کمی عجیب به نظر می رسید. او کلیددار یکی از اصلی ترین وعده های شیخ دیپلمات در دولت یازدهم بود. تدوین منشور «حقوق شهروندی» و اجرای آن از وعده هایی بود که روحانی در همان روزهای اول روی کار آمدنش در دستور کار خود قرار داد. امین زاده در آن روزها معاون حقوقی رئیس جمهور حقوقدان بود و این سمتش را تا تیر 95 حفظ کرد و سپس دستیار روحانی در امور حقوق شهروندی شد. نبود او در بین زنان معاون روحانی از همین نظر کمی عجیب بود اما بعد از …

سرنوشت بازماندگان از دولت دوازدهم

خبرآنلاین/ برخی اعضای کابینه یازدهم نتوانستند با روحانی به دولت دوم او راه پیدا کنند. از 18 وزیر، 9 نفر (ظریف، علوی، رحمانی فضلی، ربیعی، حجتی، قاضی زاده هاشمی، آخوندی، زنگنه و سلطانی فر) توانستند چهار سال دیگر سکان وزارت را در دست بگیرند.
بعضی از آنها هم مثل محمود واعظی، معصومه ابتکار و محمد نهاوندیان در دولت روحانی ماندند اما سمت هایشان تغییر کرد. بعضی هایشان هم مثل محمدعلی نجفی و حسین دهقان مقصد دیگری برای فعالیت انتخاب کردند. چند نفری هم ترجیح دادند به کار پژوهشی و تدریس بپردازند.
متولی حقوق شهروندی در بنیاد ملی نخبگان
غیبت الهام امین زاده در جمع معاونین روحانی کمی عجیب به نظر می رسید. او کلیددار یکی از اصلی ترین وعده های شیخ دیپلمات در دولت یازدهم بود. تدوین منشور «حقوق شهروندی» و اجرای آن از وعده هایی بود که روحانی در همان روزهای اول روی کار آمدنش در دستور کار خود قرار داد. امین زاده در آن روزها معاون حقوقی رئیس جمهور حقوقدان بود و این سمتش را تا تیر 95 حفظ کرد و سپس دستیار روحانی در امور حقوق شهروندی شد. نبود او در بین زنان معاون روحانی از همین نظر کمی عجیب بود اما بعد از …
سرنوشت بازماندگان از دولت دوازدهم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website