زمینه نقد علوم انسانی غرب برای نخبگان فراهم شود

زمینه نقد علوم انسانی غرب برای نخبگان فراهم شود
فتوتیان با تبیین محورهای دومین دوره گفتمان نخبگان علوم انسانی گفت: بسیاری از صاحب نظران کشور دغدغه نقد علوم انسانی غربی را دارند و باید زمینه برای فهم و نقد آن فراهم شود.

زمینه نقد علوم انسانی غرب برای نخبگان فراهم شود

فتوتیان با تبیین محورهای دومین دوره گفتمان نخبگان علوم انسانی گفت: بسیاری از صاحب نظران کشور دغدغه نقد علوم انسانی غربی را دارند و باید زمینه برای فهم و نقد آن فراهم شود.
زمینه نقد علوم انسانی غرب برای نخبگان فراهم شود

دانلود موزیک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website