رییس کمیسیون شوراهای مجلس:باتفکراعتدال می توان در مسیرسازنده پیش رفت

رییس کمیسیون شوراهای مجلس:باتفکراعتدال می توان در مسیرسازنده پیش رفت
به گزارش ایرنا، محمد جواد کولیوند روز دوشنبه در همایش علمی گفتمان اعتدال البرز با تاکید بر اینکه باید ببینیم چه چیزهایی در دایره اعتدال فراموش شده و برزمین مانده است، گفت: در بحث زلزله باید از مشارکت های مردمی هرچه بیشتر درجهت خدمات رسانی بهتربهره گرفت.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اینکه مردم تبعیض را نمی پسندند، گفت: اعتدال واژه ای درمقابل تبعیض است و مردم از آن راضی هستند.
رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس همچنین گفت: فعالیت های دولت با مشی اعتدال نباید از چشم مسئولان و مدیران دور بماند و با این مشی در جهت سازندگی هرچه بیشتر گام بردارند.
کولیوند با تاکید بر اینکه امکانات باید در شهرها و روستاها باید عادلانه توزیع شود، گفت: جمعیت شهرنشین ۹۸ درصدی البرز را باید مد نظر قرار داد و مهاجرت روستاییان به شهرها مشکلی اساسی است که باید به آن توجه داشت.
این نماینده مجلس ادامه داد: اعتدال فقط نگاه سیاسی نیست نگاه فرهنگی، اجتماعی و عمیق رفاهی است و باید به این امر توجه داشت که روستاها مراکز تولید هستند نباید تهی از جمعیت شوند.
وی ادامه داد: نخبگان و …

رییس کمیسیون شوراهای مجلس:باتفکراعتدال می توان در مسیرسازنده پیش رفت

به گزارش ایرنا، محمد جواد کولیوند روز دوشنبه در همایش علمی گفتمان اعتدال البرز با تاکید بر اینکه باید ببینیم چه چیزهایی در دایره اعتدال فراموش شده و برزمین مانده است، گفت: در بحث زلزله باید از مشارکت های مردمی هرچه بیشتر درجهت خدمات رسانی بهتربهره گرفت.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اینکه مردم تبعیض را نمی پسندند، گفت: اعتدال واژه ای درمقابل تبعیض است و مردم از آن راضی هستند.
رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس همچنین گفت: فعالیت های دولت با مشی اعتدال نباید از چشم مسئولان و مدیران دور بماند و با این مشی در جهت سازندگی هرچه بیشتر گام بردارند.
کولیوند با تاکید بر اینکه امکانات باید در شهرها و روستاها باید عادلانه توزیع شود، گفت: جمعیت شهرنشین ۹۸ درصدی البرز را باید مد نظر قرار داد و مهاجرت روستاییان به شهرها مشکلی اساسی است که باید به آن توجه داشت.
این نماینده مجلس ادامه داد: اعتدال فقط نگاه سیاسی نیست نگاه فرهنگی، اجتماعی و عمیق رفاهی است و باید به این امر توجه داشت که روستاها مراکز تولید هستند نباید تهی از جمعیت شوند.
وی ادامه داد: نخبگان و …
رییس کمیسیون شوراهای مجلس:باتفکراعتدال می توان در مسیرسازنده پیش رفت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website