رسالت اجتماعی روحانیون

رسالت اجتماعی روحانیون
نزدیک به یک هفته است که گسترش موج اعتراض های مردمی درباره معضلات اقتصادی و اجتماعی وارد مرحله جدیدی شده است. این حرکت ها هم اکنون ماهیت اعتراضی نسبت به برخی معضلات را از دست داده و عملاً با تخریب اموال عمومی و هتک مقدسات تبدیل به یک اغتشاش و تهدید امنیتی شده اند.
در این بین بسیاری از کارشناسان اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و… سعی کردند از زوایای مختلف به بررسی دلایل بروز این حوادث بپردازند و حتی عده ای راه کارهایی هم برای حل این مشکل ارائه دادند.
آن چه تقریباً در بین همه ی نخبگان و حتی سطوح عادی جامعه وجود دارد اتفاق بر دو مسأله مهم است:
۱. وجود معضلات اقتصادی، اجتماعی و… بدیهی و انکارناپذیر است. این معضلات که طی سال های گذشته و به مرور پیش آمده ـ و صرفاً مربوط به یک دولت نیست ـ حاصل تصمیمات غلط برخی مدیران و بی کفایتی آنان در انجام وظیفه و تعهدات بوده است. خبرهای رسمی درباره اختلاس های متعدد و از آن بدتر فرار متهمان اقتصادی، روان مردم را به شدت آزار داده است. بلاتکلیفی تعداد زیادی از سرمایه گذاران در بنگاه های اقتصادی و پروژه های عمرانی بیش از دوسال است که چالش جدی ایجاد کرده …

رسالت اجتماعی روحانیون

نزدیک به یک هفته است که گسترش موج اعتراض های مردمی درباره معضلات اقتصادی و اجتماعی وارد مرحله جدیدی شده است. این حرکت ها هم اکنون ماهیت اعتراضی نسبت به برخی معضلات را از دست داده و عملاً با تخریب اموال عمومی و هتک مقدسات تبدیل به یک اغتشاش و تهدید امنیتی شده اند.
در این بین بسیاری از کارشناسان اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و… سعی کردند از زوایای مختلف به بررسی دلایل بروز این حوادث بپردازند و حتی عده ای راه کارهایی هم برای حل این مشکل ارائه دادند.
آن چه تقریباً در بین همه ی نخبگان و حتی سطوح عادی جامعه وجود دارد اتفاق بر دو مسأله مهم است:
۱. وجود معضلات اقتصادی، اجتماعی و… بدیهی و انکارناپذیر است. این معضلات که طی سال های گذشته و به مرور پیش آمده ـ و صرفاً مربوط به یک دولت نیست ـ حاصل تصمیمات غلط برخی مدیران و بی کفایتی آنان در انجام وظیفه و تعهدات بوده است. خبرهای رسمی درباره اختلاس های متعدد و از آن بدتر فرار متهمان اقتصادی، روان مردم را به شدت آزار داده است. بلاتکلیفی تعداد زیادی از سرمایه گذاران در بنگاه های اقتصادی و پروژه های عمرانی بیش از دوسال است که چالش جدی ایجاد کرده …
رسالت اجتماعی روحانیون

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website