دیدگاه نخبگان و فعالان در خصوص موضوع “استاندار جدید کرمانشاه; چالش ها، انتظارات و چشم اندازهای پیش رو” در گروه کرماشاه دیلی

دیدگاه نخبگان و فعالان در خصوص موضوع “استاندار جدید کرمانشاه; چالش ها، انتظارات و چشم اندازهای پیش رو” در گروه کرماشاه دیلی
کرمانشاه دیلی: مطلب زیر جمع بندی دیدگاه های جمعی از نخبگان و فعالان منطقه در گروه تلگرامی “کرمانشاه دیلی” پیرامون موضوع” استاندار جدید کرمانشاه; چالش ها، انتظارات و چشم اندازهای پیش رو” می باشد که به شرح ذیل تقدیم مخاطبان عزیز میشود.
 دکتر مجید حسینی
بازوند و مسایل پیش رو
استاندار جدید با شعارهای خوبی شروع کرده است مثل باید بیکاری را از بین ببریم و نیز مدیر ناکارآمد را تحمل نمی کنم و ..
شعارهای زیبا و دهان پرکنی که بعید میدانم به اجرا برسد والبته برای ورود خوب است چرا که عین صربه گیر عمل می کند
اینکه بنده اینگونه نا امید نگاه می کنم علتش اینهاست
اول : برای حذف یا تقلیل بیکاری باید اقتصاد را پویا کرد و اقتصاد پویا به کل کشور بر می گردد . وقتی اقتصاد کشور فلج است اقتصاد کرمانشاه قطعا افلیج تر خواهد بود
یکی از موارد رفع بیکاری جذب سرمایه است . جدب سرمایه سرمایه گژار می خواهد و بعید می دانم که مدیران کنونی کرمانشاهان قدرت جدب سرمایه گزار را داشته باشند چرا که در گدشته سرمایه گزارانی بوده اند که کرمانشاه دست رد به سینه انها زده است . پس بیکاری حالا …

دیدگاه نخبگان و فعالان در خصوص موضوع “استاندار جدید کرمانشاه; چالش ها، انتظارات و چشم اندازهای پیش رو” در گروه کرماشاه دیلی

کرمانشاه دیلی: مطلب زیر جمع بندی دیدگاه های جمعی از نخبگان و فعالان منطقه در گروه تلگرامی “کرمانشاه دیلی” پیرامون موضوع” استاندار جدید کرمانشاه; چالش ها، انتظارات و چشم اندازهای پیش رو” می باشد که به شرح ذیل تقدیم مخاطبان عزیز میشود.
 دکتر مجید حسینی
بازوند و مسایل پیش رو
استاندار جدید با شعارهای خوبی شروع کرده است مثل باید بیکاری را از بین ببریم و نیز مدیر ناکارآمد را تحمل نمی کنم و ..
شعارهای زیبا و دهان پرکنی که بعید میدانم به اجرا برسد والبته برای ورود خوب است چرا که عین صربه گیر عمل می کند
اینکه بنده اینگونه نا امید نگاه می کنم علتش اینهاست
اول : برای حذف یا تقلیل بیکاری باید اقتصاد را پویا کرد و اقتصاد پویا به کل کشور بر می گردد . وقتی اقتصاد کشور فلج است اقتصاد کرمانشاه قطعا افلیج تر خواهد بود
یکی از موارد رفع بیکاری جذب سرمایه است . جدب سرمایه سرمایه گژار می خواهد و بعید می دانم که مدیران کنونی کرمانشاهان قدرت جدب سرمایه گزار را داشته باشند چرا که در گدشته سرمایه گزارانی بوده اند که کرمانشاه دست رد به سینه انها زده است . پس بیکاری حالا …
دیدگاه نخبگان و فعالان در خصوص موضوع “استاندار جدید کرمانشاه; چالش ها، انتظارات و چشم اندازهای پیش رو” در گروه کرماشاه دیلی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website