دیدار صمیمی نخبگان علمی خراسان شمالی با مدیرعامل پتروشیمی

دیدار صمیمی نخبگان علمی خراسان شمالی با مدیرعامل پتروشیمی
عصراقتصاد: سید اسماعیل موسوی طی نشستی با نخبگان علمی و دانشگاهی استان در سالن کنفرانس پتروشیمی خراسان دیدار کرد.
 موسوی با تاکید بر نقش برجسته جوانان نخبه در ساختن آینده ایران گفت: تنها مشکل ما مکر دشمنان نیست، بلکه نحوه مدیریت کیفی و تراز پایین بهره وری نیز هست.
مدیرعامل پتروشیمی خراسان با برشمردن توانمندی های کشورمان افزود: مگر می شود کشوری که پارس جنوبی دارد بیکار داشته باشد؟ دسترسی به آبهای سرد و گرم، عرض و طول جغرافیایی مناسب نقشه جغرافیایی کشور، مقام اول تجمیع نفت و گاز دنیا ظرفیت هایی است که هرکدام به تنهایی می تواند یک کشور را آباد کند و از حیث اشتغال منتفع نماید و بیکاری را ریشه کن کند.
عضو هیات مدیره پتروشیمی خراسان به جوانان توصیه کرد با فاصله گیری از شبکه های اجتماعی وقت خود را صرف مطالعه، مهارت آموزی و کار نمایند تا چرخ های صنعت و پژوهش کشور به گردش در آید و برای کشور ثروت آفرینی رخ دهد.
در این نشست معاون بنیاد نخبگان خراسان شمالی نحوه تعامل پتروشیمی خراسان با نهادهای علمی و دانشگاهی استان را مثبت ارزیابی کرد.
اباذریان اظهار داشت: ۱۴۵ نخبه علمی در سطوح و حوزه های …

دیدار صمیمی نخبگان علمی خراسان شمالی با مدیرعامل پتروشیمی

عصراقتصاد: سید اسماعیل موسوی طی نشستی با نخبگان علمی و دانشگاهی استان در سالن کنفرانس پتروشیمی خراسان دیدار کرد.
 موسوی با تاکید بر نقش برجسته جوانان نخبه در ساختن آینده ایران گفت: تنها مشکل ما مکر دشمنان نیست، بلکه نحوه مدیریت کیفی و تراز پایین بهره وری نیز هست.
مدیرعامل پتروشیمی خراسان با برشمردن توانمندی های کشورمان افزود: مگر می شود کشوری که پارس جنوبی دارد بیکار داشته باشد؟ دسترسی به آبهای سرد و گرم، عرض و طول جغرافیایی مناسب نقشه جغرافیایی کشور، مقام اول تجمیع نفت و گاز دنیا ظرفیت هایی است که هرکدام به تنهایی می تواند یک کشور را آباد کند و از حیث اشتغال منتفع نماید و بیکاری را ریشه کن کند.
عضو هیات مدیره پتروشیمی خراسان به جوانان توصیه کرد با فاصله گیری از شبکه های اجتماعی وقت خود را صرف مطالعه، مهارت آموزی و کار نمایند تا چرخ های صنعت و پژوهش کشور به گردش در آید و برای کشور ثروت آفرینی رخ دهد.
در این نشست معاون بنیاد نخبگان خراسان شمالی نحوه تعامل پتروشیمی خراسان با نهادهای علمی و دانشگاهی استان را مثبت ارزیابی کرد.
اباذریان اظهار داشت: ۱۴۵ نخبه علمی در سطوح و حوزه های …
دیدار صمیمی نخبگان علمی خراسان شمالی با مدیرعامل پتروشیمی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website