دکتر زراسوندی: بنیاد نخبگان خوزستان در هیچ شهرستانی اداره یا دفتر نمایندگی ندارد

دکتر زراسوندی: بنیاد نخبگان خوزستان در هیچ شهرستانی اداره یا دفتر نمایندگی ندارد
شوشان: مدتی است که در برخی از شهرستان های استان خوزستان برخی خود را نماینده بنیاد نخبگان معرفی کرده و برخی نیز با چاپ نشریاتی همنام این نهاد، اظهار نظرهایی در جامعه دارند. 
رییس بنیاد نخبگان خوزستان در همین خصوص گفت: فرمانداری ها رابط بنیاد نخبگان با مستعدین، استعدادهای برتر و مخترعان شهرستان ها هستند و این بنیاد هیچ اداره یا دفتر نمایندگی در شهرستان ها ندارد.
به گزارش پایگاه خبری شوشان، دکتر علیرضا زراسوندی با بیان اینکه بنیاد نخبگان خوزستان مستقیما زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است؛ تاکی …

دکتر زراسوندی: بنیاد نخبگان خوزستان در هیچ شهرستانی اداره یا دفتر نمایندگی ندارد

شوشان: مدتی است که در برخی از شهرستان های استان خوزستان برخی خود را نماینده بنیاد نخبگان معرفی کرده و برخی نیز با چاپ نشریاتی همنام این نهاد، اظهار نظرهایی در جامعه دارند. 
رییس بنیاد نخبگان خوزستان در همین خصوص گفت: فرمانداری ها رابط بنیاد نخبگان با مستعدین، استعدادهای برتر و مخترعان شهرستان ها هستند و این بنیاد هیچ اداره یا دفتر نمایندگی در شهرستان ها ندارد.
به گزارش پایگاه خبری شوشان، دکتر علیرضا زراسوندی با بیان اینکه بنیاد نخبگان خوزستان مستقیما زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است؛ تاکی …
دکتر زراسوندی: بنیاد نخبگان خوزستان در هیچ شهرستانی اداره یا دفتر نمایندگی ندارد

bluray movie download

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website