دست فروشی پدیده پیچیده ای است و نیاز به بررسی های همه جانبه دارد

دست فروشی پدیده پیچیده ای است و نیاز به بررسی های همه جانبه دارد
عضو شورای شهرکرج گفت: برای حل معضل دستفروشی باید از ظرفیتهای نخبگان نهادهای مدنی استفاده کرد.

دست فروشی پدیده پیچیده ای است و نیاز به بررسی های همه جانبه دارد

عضو شورای شهرکرج گفت: برای حل معضل دستفروشی باید از ظرفیتهای نخبگان نهادهای مدنی استفاده کرد.
دست فروشی پدیده پیچیده ای است و نیاز به بررسی های همه جانبه دارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website