خراسان جنوبی نیازمند تأسیس اندیشکده برای رفع مشکلات اقتصادی است

خراسان جنوبی نیازمند تأسیس اندیشکده برای رفع مشکلات اقتصادی است
سرپرست بنیاد نخبگان خراسان جنوبی گفت: اگر در خراسان جنوبی یک سند مشخص برای نقشه راه زیست بوم کارآفرینی تنظیم و اندیشکده ای در این زمینه در استان با حضور صاحبنظرانی از داخل و خارج استان تأسیس شود، می توان برای برون رفت از مشکلات اقتصادی استان گام مثبتی برداشت.

خراسان جنوبی نیازمند تأسیس اندیشکده برای رفع مشکلات اقتصادی است

سرپرست بنیاد نخبگان خراسان جنوبی گفت: اگر در خراسان جنوبی یک سند مشخص برای نقشه راه زیست بوم کارآفرینی تنظیم و اندیشکده ای در این زمینه در استان با حضور صاحبنظرانی از داخل و خارج استان تأسیس شود، می توان برای برون رفت از مشکلات اقتصادی استان گام مثبتی برداشت.
خراسان جنوبی نیازمند تأسیس اندیشکده برای رفع مشکلات اقتصادی است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website