حسن رسولی = عضوشورای شهر تهران

حسن رسولی = عضوشورای شهر تهران
نشست و برخاستی که اخیرا در وزارت کشور با نخبگان و دبیران کل احزاب برگزار شد، به لحاظ شکلی مفید و می تواند پیام های مثبتی دربرداشته باشد.
همچنان که رئیس جمهور در صحبت های اخیرش صریحا اشاره داشت می توان یکی از علل اتفاقات اخیر را خلاء و عدم وجود یک گفتگوی گسترده ملی بین دولت و ملت نامید، به ویژه در مقاطعی که دولت و مجلس در حال بحث و تبادل نظر درباره سند بودجه سال آینده بودند ابهام بین دولت وملت ، می تواند موجب بعضی از اتفاقات اخیر باشد ودراین میان احزاب می توانستند واسطه خوبی برای این گفتگو باشند.
صرفنظر از مثبت بودن از جلسه اخیر وزارت کشور با احزاب طرح انتظارات متقابل مردم می تواند در روشنگری برخی مسائل موثر باشد و البته وزارت کشور در جایگاه یکی از وزارتخانه های حاکمیتی باید با دریافت اطلاعات اقتصادی مالی، خدماتی کشور، فضای شفاف تری را برای مردم در راستای فعالیت های
در حال انجام، ایجادکند . ثانیا با پیش بینی چنین حوادثی از وقوع اتفاقات ناگوارمشابه پیشگیری کند.دبیران کل احزاب صرفنظر از حد و اندازه شان و به دور از مواضع تاریخی، فرهنگی، حقوقی، اجتماعی، احزاب به عنوان نمایندگان برخی …

حسن رسولی = عضوشورای شهر تهران

نشست و برخاستی که اخیرا در وزارت کشور با نخبگان و دبیران کل احزاب برگزار شد، به لحاظ شکلی مفید و می تواند پیام های مثبتی دربرداشته باشد.
همچنان که رئیس جمهور در صحبت های اخیرش صریحا اشاره داشت می توان یکی از علل اتفاقات اخیر را خلاء و عدم وجود یک گفتگوی گسترده ملی بین دولت و ملت نامید، به ویژه در مقاطعی که دولت و مجلس در حال بحث و تبادل نظر درباره سند بودجه سال آینده بودند ابهام بین دولت وملت ، می تواند موجب بعضی از اتفاقات اخیر باشد ودراین میان احزاب می توانستند واسطه خوبی برای این گفتگو باشند.
صرفنظر از مثبت بودن از جلسه اخیر وزارت کشور با احزاب طرح انتظارات متقابل مردم می تواند در روشنگری برخی مسائل موثر باشد و البته وزارت کشور در جایگاه یکی از وزارتخانه های حاکمیتی باید با دریافت اطلاعات اقتصادی مالی، خدماتی کشور، فضای شفاف تری را برای مردم در راستای فعالیت های
در حال انجام، ایجادکند . ثانیا با پیش بینی چنین حوادثی از وقوع اتفاقات ناگوارمشابه پیشگیری کند.دبیران کل احزاب صرفنظر از حد و اندازه شان و به دور از مواضع تاریخی، فرهنگی، حقوقی، اجتماعی، احزاب به عنوان نمایندگان برخی …
حسن رسولی = عضوشورای شهر تهران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website