جزئیات پرداخت وام به خبرنگاران

جزئیات پرداخت وام به خبرنگاران
پایشگر- محمدجواد حق شناس در خصوص وضعیت وام دهی به خبرنگاران گفت: در روزهای ابتدایی شورای پنجم یکی از مباحث مطرح شده شکل گیری کمیسیون وام بود که از ابتدا تا تشکیل کمیسیون ۴۵ روز طول کشید.
به گزارش پایشگر، حق شناس با بیان اینکه در آغاز شروع کار کمیسیون وام، از دبیر کمیسیون که در شهرداری تهران بود، گزارش عملکرد درخواست کردیم، عنوان کرد: در پی دریافت گزارش مشخص شد که شورای وام دوره چهارم در روزهای پایانی کار خود دریافت وام به یک ۱۸۰۰ نفر را مصوب کرده است که همه افراد خبرنگار نبودند و در میان خبرنگاران، مداحان، نخبگان هنری، نخبگان ورزشی و رسانه ای نیز نام نویسی کرده بودند.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه هیچ نسبتی بین منبع موجود و میزان درخواست برقرار نبود، خاطرنشان کرد: برای پرداخت وام به افرادی که وام نویسی کرده بودند، با کمبود منابع روبه رو بودیم و نهایتا با مطالعه ای که صورت گرفت، مقرر شد تا مصوبات درخواست وام های ارائه شده لازم الاجرا شود و به ۱۸۰۰ نفری که در نوبت بودند، وام پرداخت شود.
حق شناس در ادامه اذعان کرد: ۳ میلیارد تومان از وام هایی که …

جزئیات پرداخت وام به خبرنگاران

پایشگر- محمدجواد حق شناس در خصوص وضعیت وام دهی به خبرنگاران گفت: در روزهای ابتدایی شورای پنجم یکی از مباحث مطرح شده شکل گیری کمیسیون وام بود که از ابتدا تا تشکیل کمیسیون ۴۵ روز طول کشید.
به گزارش پایشگر، حق شناس با بیان اینکه در آغاز شروع کار کمیسیون وام، از دبیر کمیسیون که در شهرداری تهران بود، گزارش عملکرد درخواست کردیم، عنوان کرد: در پی دریافت گزارش مشخص شد که شورای وام دوره چهارم در روزهای پایانی کار خود دریافت وام به یک ۱۸۰۰ نفر را مصوب کرده است که همه افراد خبرنگار نبودند و در میان خبرنگاران، مداحان، نخبگان هنری، نخبگان ورزشی و رسانه ای نیز نام نویسی کرده بودند.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه هیچ نسبتی بین منبع موجود و میزان درخواست برقرار نبود، خاطرنشان کرد: برای پرداخت وام به افرادی که وام نویسی کرده بودند، با کمبود منابع روبه رو بودیم و نهایتا با مطالعه ای که صورت گرفت، مقرر شد تا مصوبات درخواست وام های ارائه شده لازم الاجرا شود و به ۱۸۰۰ نفری که در نوبت بودند، وام پرداخت شود.
حق شناس در ادامه اذعان کرد: ۳ میلیارد تومان از وام هایی که …
جزئیات پرداخت وام به خبرنگاران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website