توسعۀ آمرانۀ الیت نوساز

توسعۀ آمرانۀ الیت نوساز
ازآنجاکه از منظر الیت نوساز، اصول توسعه ثابت اند و نیازی به بحث دربارۀ موضوعاتی نظیر لزوم توسعه، چیستی اصول توسعه، و… نیست و فقط بحث در راهبردهای انطباق است، لذا نخبگان فکری در اندیشۀ این استاد دانشگاه از درجۀ اهمیت دوم برخوردار است.

توسعۀ آمرانۀ الیت نوساز

ازآنجاکه از منظر الیت نوساز، اصول توسعه ثابت اند و نیازی به بحث دربارۀ موضوعاتی نظیر لزوم توسعه، چیستی اصول توسعه، و… نیست و فقط بحث در راهبردهای انطباق است، لذا نخبگان فکری در اندیشۀ این استاد دانشگاه از درجۀ اهمیت دوم برخوردار است.
توسعۀ آمرانۀ الیت نوساز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website