تهیه اطلس دریای در همه استانهای ساحلی +فیلم

تهیه اطلس دریای در همه استانهای ساحلی +فیلم
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، دکتر محمد سعید سیف گفت: باید در تمام استانهای ساحلی اطلس دریای فراهم کنیم تا نشانگر ظرفیت های موجود آن استان یا شهر باشد .
وی تاکید کرد :سرمایه گذاران بخشهای دولتی و خصوصی و مردم براساس این اطلس بهتر بتوانند آن استانها و ظرفیت های دریای را بشناسند .
سیف خاطرنشان کرد: امیدواریم ظرف چند ماه آینده با همکاری که مسئولان گلستان و اعضای جامعه نخبگان و برنامه ریزان گلستان با ستاد علم و فن آوری دارند این اطلس تهیه شود تا مقدمه ای برای تصمیم گیری و برنامه ریزی استان باشد .
وی تاکید کرد : مهمترین ظرفیت هایی که می تواند در گلستان مورد توجه قرار بگیردیکی بحث شیلات و آبزیان و صنایع وابسته به آن است که قدمت بالا و جدی در استان دارد و امیداریم بتوانیم از این ظرفیت ها در فن آوری هایی که بتواند بازدهی را بالا ببرد و فن آوری های نو در آن ایجاد بشود بهره ببریم.
سیف تصریح کرد: البته طرحهایی هم ارائه شده به معاونت علمی و فن آوری و ما حمایت کردیم و اگر طرح های جدید دیگری هم باشد ما آمادگی داریم و هر طرحی که بتواند به ایجاد اشتغال و توسعه استان کمک کند همکاری کنیم …

تهیه اطلس دریای در همه استانهای ساحلی +فیلم

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، دکتر محمد سعید سیف گفت: باید در تمام استانهای ساحلی اطلس دریای فراهم کنیم تا نشانگر ظرفیت های موجود آن استان یا شهر باشد .
وی تاکید کرد :سرمایه گذاران بخشهای دولتی و خصوصی و مردم براساس این اطلس بهتر بتوانند آن استانها و ظرفیت های دریای را بشناسند .
سیف خاطرنشان کرد: امیدواریم ظرف چند ماه آینده با همکاری که مسئولان گلستان و اعضای جامعه نخبگان و برنامه ریزان گلستان با ستاد علم و فن آوری دارند این اطلس تهیه شود تا مقدمه ای برای تصمیم گیری و برنامه ریزی استان باشد .
وی تاکید کرد : مهمترین ظرفیت هایی که می تواند در گلستان مورد توجه قرار بگیردیکی بحث شیلات و آبزیان و صنایع وابسته به آن است که قدمت بالا و جدی در استان دارد و امیداریم بتوانیم از این ظرفیت ها در فن آوری هایی که بتواند بازدهی را بالا ببرد و فن آوری های نو در آن ایجاد بشود بهره ببریم.
سیف تصریح کرد: البته طرحهایی هم ارائه شده به معاونت علمی و فن آوری و ما حمایت کردیم و اگر طرح های جدید دیگری هم باشد ما آمادگی داریم و هر طرحی که بتواند به ایجاد اشتغال و توسعه استان کمک کند همکاری کنیم …
تهیه اطلس دریای در همه استانهای ساحلی +فیلم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website