تقسیم بندی مازندران به 9 ناحیه پسماند

تقسیم بندی مازندران به 9 ناحیه پسماند
مازندران آنلاین – بابلسر-مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری مازندران با اشاره به تولید روزانه سه هزار تن زباله در استان گفت: استان به 9 ناحیه پسماند تقسیم شده است.
به گزارش خبرنگار مهر ، سیدمحمد محمدی تاکامی عصر دوشنبه در جلسه کارگروه تخصصی آموزشی شهرداران جدیدالورود استان مازندران در مجتمع بانک رفاه شهرستان بابلسر اظهار کرد: شهرداران موظفند در بحث مدیریت شهری با سایر دستگاههای حکومتی تعامل برقرار کنند و منفعت شهروندان در تمامی امور در رأس برنامه های خود قرار دهند.
وی با تاکید به اینکه شهرداران سند چشم انداز و برنامه راهبردی برای خود تعریف کنند، گفت: سند چشم انداز با همفکری اعضای شورای شهر و نخبگان شهری تهیه شود و توسعه پایدار مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری مازندران همچنین از تمام شهرداران خواست نسبت به مسائل مهمی همچون رعایت و کنترل ضوابط ساخت و سازها، افزایش درآمد پایدار شهرداری ها، مدیریت پسماند ، اقتصاد و توسعه پایدار توجه ویژه داشته باشند.
تاکامی با بیان اینکه بحث مدیریت پسماند یکی از مشکلات مهم استان است و روزانه سه هزارتن زباله و شیرابه های …

تقسیم بندی مازندران به 9 ناحیه پسماند

مازندران آنلاین – بابلسر-مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری مازندران با اشاره به تولید روزانه سه هزار تن زباله در استان گفت: استان به 9 ناحیه پسماند تقسیم شده است.
به گزارش خبرنگار مهر ، سیدمحمد محمدی تاکامی عصر دوشنبه در جلسه کارگروه تخصصی آموزشی شهرداران جدیدالورود استان مازندران در مجتمع بانک رفاه شهرستان بابلسر اظهار کرد: شهرداران موظفند در بحث مدیریت شهری با سایر دستگاههای حکومتی تعامل برقرار کنند و منفعت شهروندان در تمامی امور در رأس برنامه های خود قرار دهند.
وی با تاکید به اینکه شهرداران سند چشم انداز و برنامه راهبردی برای خود تعریف کنند، گفت: سند چشم انداز با همفکری اعضای شورای شهر و نخبگان شهری تهیه شود و توسعه پایدار مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری مازندران همچنین از تمام شهرداران خواست نسبت به مسائل مهمی همچون رعایت و کنترل ضوابط ساخت و سازها، افزایش درآمد پایدار شهرداری ها، مدیریت پسماند ، اقتصاد و توسعه پایدار توجه ویژه داشته باشند.
تاکامی با بیان اینکه بحث مدیریت پسماند یکی از مشکلات مهم استان است و روزانه سه هزارتن زباله و شیرابه های …
تقسیم بندی مازندران به 9 ناحیه پسماند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website