بیست نکته ای که سیاست مداران ما باید بدانند

بیست نکته ای که سیاست مداران ما باید بدانند
لزوم فهم دقیق برخی از نخبگان نسبت به تحولات آتی نظام بین الملل و اتخاذ سیاست متناسب با آن، موضوعی است که بایستی بیش از پیش به آن توجه شود. نخبه ی اجرایی کشور نبایستی دانشش نسبت به قدرت منطقه ای و بین المللی و مقدورات و محذورات کشور متعلق به پانزده سال پیش باشد.

بیست نکته ای که سیاست مداران ما باید بدانند

لزوم فهم دقیق برخی از نخبگان نسبت به تحولات آتی نظام بین الملل و اتخاذ سیاست متناسب با آن، موضوعی است که بایستی بیش از پیش به آن توجه شود. نخبه ی اجرایی کشور نبایستی دانشش نسبت به قدرت منطقه ای و بین المللی و مقدورات و محذورات کشور متعلق به پانزده سال پیش باشد.
بیست نکته ای که سیاست مداران ما باید بدانند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website