بعد ارزشی، بسیج را از سایر سازمان های مردم نهاد متفاوت کرده است

بعد ارزشی، بسیج را از سایر سازمان های مردم نهاد متفاوت کرده است
عضو شورای نخبگان بسیج زنان سازندگی کشور گفت: ما درعین اینکه می خواهیم بسیج به نظم اجتماعی فکر کند به نظم و حراست از ارزش ها و هنجارهایی که از بعد فرهنگی و دینی و ملی برای ما خیلی ارزشمند است، می پردازد.

بعد ارزشی، بسیج را از سایر سازمان های مردم نهاد متفاوت کرده است

عضو شورای نخبگان بسیج زنان سازندگی کشور گفت: ما درعین اینکه می خواهیم بسیج به نظم اجتماعی فکر کند به نظم و حراست از ارزش ها و هنجارهایی که از بعد فرهنگی و دینی و ملی برای ما خیلی ارزشمند است، می پردازد.
بعد ارزشی، بسیج را از سایر سازمان های مردم نهاد متفاوت کرده است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website