بسته تشویقی گردشگری برای ایرانیان خارج از کشور

بسته تشویقی گردشگری برای ایرانیان خارج از کشور
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی با بیان اینکه ایران بالاترین زیرساخت های گردشگری حلال دنیا را دارد، گفت: ایرانیان خارج از کشور بسته تشویقی گردشکری دریافت می کنند.
محمد محب خدایی عنوان کرد: گردشگری حلال در اقتصاد دنیا نقش مهمی دارد، این درحالی است که 30درصد از گردشگران دنیا را مسلمانان تشکیل می دهند. وی ادامه داد : باید اندیشد که چرا ترکیه، مالزی و اندونزی نسبت به ایران در حوزه جذب گردشگران حلال موفق تر عمل کرده اند، باید ذهن ها را به این معطوف کرد که اکنون به دلیل فواید بسیار گردشگری حلال، فرانسه و کره هم برای توسعه آن اقدام کرده اند. معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی تصریح کرد: استفاده از اخلاق اسلامی به عنوان یک محور مهم از زمان ورود گردشگر به کشور در فرودگاه، سپس در هتل ها تاکسی ها و مکان های مختلفی که به آنها خدمات ارائه می شود، مزیت قابل توجهی است.
خدایی ادامه داد: اگر می خواهیم به 20 میلیون نفر گردشگر در چشم انداز ترسیم شده برسیم؛ باید تغییر رویه بدهیم و به گردشگر حلال به عنوان یک محور شتاب دهنده توجه کنیم . همچنین محمد ابراهیم مداحی، رییس کمیسیون چشم انداز و نخبگان مجمع …

بسته تشویقی گردشگری برای ایرانیان خارج از کشور

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی با بیان اینکه ایران بالاترین زیرساخت های گردشگری حلال دنیا را دارد، گفت: ایرانیان خارج از کشور بسته تشویقی گردشکری دریافت می کنند.
محمد محب خدایی عنوان کرد: گردشگری حلال در اقتصاد دنیا نقش مهمی دارد، این درحالی است که 30درصد از گردشگران دنیا را مسلمانان تشکیل می دهند. وی ادامه داد : باید اندیشد که چرا ترکیه، مالزی و اندونزی نسبت به ایران در حوزه جذب گردشگران حلال موفق تر عمل کرده اند، باید ذهن ها را به این معطوف کرد که اکنون به دلیل فواید بسیار گردشگری حلال، فرانسه و کره هم برای توسعه آن اقدام کرده اند. معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی تصریح کرد: استفاده از اخلاق اسلامی به عنوان یک محور مهم از زمان ورود گردشگر به کشور در فرودگاه، سپس در هتل ها تاکسی ها و مکان های مختلفی که به آنها خدمات ارائه می شود، مزیت قابل توجهی است.
خدایی ادامه داد: اگر می خواهیم به 20 میلیون نفر گردشگر در چشم انداز ترسیم شده برسیم؛ باید تغییر رویه بدهیم و به گردشگر حلال به عنوان یک محور شتاب دهنده توجه کنیم . همچنین محمد ابراهیم مداحی، رییس کمیسیون چشم انداز و نخبگان مجمع …
بسته تشویقی گردشگری برای ایرانیان خارج از کشور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website