بررسی دکل های مخابراتی در شورای شهر

بررسی دکل های مخابراتی در شورای شهر
صبح امروز دستور کار انتخاب نماینده شورا برای پیگیری وضعیت دکل های مخابراتی مسکوت ماند.
به گزارش ایسنا، صبح امروز در جریان ششمین جلسه شورای شهر تهران، انتخاب یک نفر نماینده شورای شهر جهت عضویت در کارگروه موضوع ماده 11 مصوبه ساماندهی دکل ها، آنتن ها و ایستگاه های ارتباطات رادیویی در شهر تهران در دستور کار اعضا قرار گرفت که در ادامه، اعضا نظرات و پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه کردند.
در ابتدا محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه باید مشخص شود که آیا آنتن ها و دکل های مخابراتی آثار سوئی دارند؟ گفت: اگر دکل ها اثرات سوء دارند باید مورد توجه و رفع قرار بگیرند.
وی گفت: این موضوع باید مورد توجه کارشناسان و نخبگان در این بخش قرار بگیرد.
علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران نیز با اشاره به اینکه این مصوبه از دو جهت قابل بررسی و مورد توجه است اظهار کرد: این مصوبه در یک بخش به حفظ سیمای شهر و بخش دیگر به حفظ سلامت شهروندان مربوط می شود و پیشنهاد می شود این مصوبه در کمیسیون های تخصصی مورد بررسی قرار بگیرد.
زهرا صدراعظم نوری رییس کمیسیون سلامت نیز با اشاره به اینکه طبق مصوبه فوق …

بررسی دکل های مخابراتی در شورای شهر

صبح امروز دستور کار انتخاب نماینده شورا برای پیگیری وضعیت دکل های مخابراتی مسکوت ماند.
به گزارش ایسنا، صبح امروز در جریان ششمین جلسه شورای شهر تهران، انتخاب یک نفر نماینده شورای شهر جهت عضویت در کارگروه موضوع ماده 11 مصوبه ساماندهی دکل ها، آنتن ها و ایستگاه های ارتباطات رادیویی در شهر تهران در دستور کار اعضا قرار گرفت که در ادامه، اعضا نظرات و پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه کردند.
در ابتدا محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه باید مشخص شود که آیا آنتن ها و دکل های مخابراتی آثار سوئی دارند؟ گفت: اگر دکل ها اثرات سوء دارند باید مورد توجه و رفع قرار بگیرند.
وی گفت: این موضوع باید مورد توجه کارشناسان و نخبگان در این بخش قرار بگیرد.
علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران نیز با اشاره به اینکه این مصوبه از دو جهت قابل بررسی و مورد توجه است اظهار کرد: این مصوبه در یک بخش به حفظ سیمای شهر و بخش دیگر به حفظ سلامت شهروندان مربوط می شود و پیشنهاد می شود این مصوبه در کمیسیون های تخصصی مورد بررسی قرار بگیرد.
زهرا صدراعظم نوری رییس کمیسیون سلامت نیز با اشاره به اینکه طبق مصوبه فوق …
بررسی دکل های مخابراتی در شورای شهر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*
Website